Geoenergi för stora fastigheter – Med rätt förstudie skapas de bästa förutsättningarna för en kostnadseffektiv energiform

Med över 50 000 borrade energibrunnar är Rototec Europas största leverantör av geoenergi. Rototec är specialiserade på stora fastigheter och har genomfört flera projekt för bl.a. sjukhus, köpcentrum, industrifastigheter och bostadsrättsföreningar. Att byta till geoenergi sänker kostnaderna för uppvärmning och kylning markant samtidigt som koldioxidutsläppen minskar.

Genom att utföra noggranna förstudier med ett värmeresponstest (TRT) kan vi ta fram termodynamiska värden från berggrunden och undersöka bergets potential. Tillsammans med mätning av energibehovet kan vi då säkerställa en energianläggning anpassad efter fastigheten.

  • På vilket sätt kan geoenergi hjälpa oss att uppnå våra klimatmål?
  • Hur kostnadseffektivt är geoenergi?
  • Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för varje unika projekt?

Michiel Sundqvist, Area Manager och Björn Thelin, Geoenergy Consultant berättar om hur geoenergi moderniserar och klimatanpassar energiförsörjningen i Sverige, på ett kostnadseffektivt sätt.

Type 2 or more characters for results.

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt beskrivningen i sekretesspolicyn.

Share: