Rototec som företag

Rototec är i Sverige ett rikstäckande energibolag vi erbjuder alla våra tjänster i hela landet. Sedan vi startade vår resa 2007 har vi haft en betydande tillväxt på marknaden. 2023 omsatte vi cirka 81,5 miljoner euro och idag består Rototec-koncernen av sju bolag:

  • Rototec Oy och Enersys (Finland)
  • Rototec AB och Fürst VVS- & Energiteknik AB (Sverige)
  • Rototec AS (Norge)
  • Rototec LLC (USA)
  • Rototec Consulting

 

Rototec - Tavoitteet, arvot ja vastuullisuus

Målsättningar, värderingar och ansvar

Den moderna, gröna och hållbara energirevolutionen är här för att stanna. Rototec är en innovativ pionjär inom geoenergi och vi vill ligga i framkant när det handlar om att skapa en bättre framtid för kommande generationer. Vi tror att klimatet gynnas av ett proaktivt miljöarbete med satsningar på förnybar energi. 

I Norden har vi allt vi behöver för värme och kyla i fastigheter och byggnader rakt under våra fötter. Vi rekommenderar alla fastighetsägare, företag och privatpersoner att ta avstånd från gamla, traditionella tänkesätt kring energiförbrukning och istället välja förnybar och prisvärd geoenergi.

På Rototec arbetar vi kontinuerligt med hållbara och högkvalitativa energilösningar. Vi värnar om arbetssäkerheten genom att använda rätt skyddsutrustning och hålla ett rekommenderat säkerhetsavstånd. Våra borrare följer alltid en checklista för att kontrollera och säkerställa att allt arbete utförs korrekt i alla arbetssituationer, vid varje enskild borrning. Vid eventuella olyckor har vi väl utarbetade handlingsplaner att följa. 

DNV logo colors - cropped

Säker och pålitlig leverantör av geoenergi

Rototec är det första geoenergiföretaget i hela Norden som certifierats för kvalitet, miljö och arbetarskydd. ISO 14001-certifieringen visar vårt engagemang för miljöskydd och hållbarhet, medan ISO 9001 är en garanti för kvaliteten i våra tjänster. ISO 45001 visar också att vi arbetar för att skapa en säker och hälsosam arbetsplats för alla. Certifieringarna bekräftar hur viktigt det är för oss på Rototec att uppträda ansvarsfullt och erbjuda kvalitetstjänster – på våra kunders, anställdas och miljöns villkor.
Rototec-Rototec-som-samarbetspartner_featured-img

Ladda ner broschyren — Rototec som samarbetspartner

Med oss som certifierad partner blir ditt geoenergiprojekt smidigt och säkert. I den här broschyren kan du läsa mer om fördelarna med att arbeta med Rototec i ditt nästa geoenergiprojekt.