Hållbarhet och ansvar

Geoenergi klassas som framtidens smartaste och mest hållbara energikälla. Energin är ett miljövänligt, självständigt och ekonomiskt val av energiförsörjning. Med hjälp av geoenergi blir vi mer resurseffektiva, samtidigt som vi minskar på Co2-utsläppet.

— Mikko Ojanne, grundare av Rototec.

Hållbarhet — kärnan i vårt arbete

Hållbarhet är kärnan av Rototecs verksamhet. Vi strävar efter att hela vår organisation ska genomsyras av hållbarhet och motsvara både Sveriges och EU:s klimatmål. Vi arbetar hårt för att bidra till en bättre och mer hållbar framtid. Hållbarhet för oss innefattar klimat- och miljöfrågor, samt ekonomiska aspekter för investerare, fastighetsägare och aktörer som nyttjar geoenergi. 

2021 förvärvade Formica Capital Rototec. Bolaget investerar endast i företag och verksamheter som jobbar aktivt med hållbarhet, med lösningar och produkter som motsvarar globala klimatmål. Formica Capital investerar efter följande tre kriterier:

Affärsidén – positiv utifrån ett omställnings- och hållbarhetsperspektiv.
Ledningen –  syftesdriven, inte bara se till lönsamhet.
Ansvarstagandet – bedriver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt.

Lösningar och tjänster som uppfyller global klimatmål

Rototecs hållbarhetsarbete bidrar till att den egna verksamheten, men även kunders och partners verksamheter, förblir energieffektiva och långsiktigt hållbara. Vi erbjuder tjänster och lösningar som gör det möjligt att uppnå hållbarhetsmål. Vi ser till att alla delar av ett geoenergiprojekt efterföljer hållbarhetskraven. 

DNV

Rototec är det första geoenergiföretaget i Norden som har blivit certifierat för kvalitet, miljö och arbetssäkerhet. ISO 14001-certifieringen är ett kvitto på vårt engagemang för miljöskydd och hållbarhet, medan ISO 9001 är en garanti för kvaliteten av våra tjänster. ISO 45001 visar även att vi har säkra och hälsosam arbetsplatser. Certifieringarna är ett kvitto på att vi agerar ansvarsfullt och tillhandahåller kvalitetstjänster – på våra kunders, anställdas och klimatets villkor.

Rototec - Vastuullisuus

Hur återspeglas hållbarhet och ansvar i vårt dagliga arbete?

  • Vi ser till att anställda alltid bär nödvändig skyddsutrustning och iakttar säkerhetsavstånd.

  • Vi upprättar alltid handlingsplaner för eventuella avvikelser eller olyckor.

  • När vi väljer kemikalier faller valet alltid på att använda kemikalier som är så miljövänliga som möjligt och skonsamma för anställdas hälsa.

  • Vi rengör noggrant det vatten som behövs för borrningen, samt vattnet som uppstår vid borrning. Vid behov använder vi våra RotoCont-containrar som har utvecklats för vattenrening.

Vi vill skapa en bättre framtid för kommande generationer

Rototec är en innovativ pionjär inom geoenergi. Vi vill ligga i framkant av energirevolutionen och skapa en bättre morgondag för framtida generationer.

I Norden har vi allt som vi behöver för både uppvärmning och nedkylning rakt under våra fötter. Geoenergi är en oberoende energikälla som både motsvarar framtidens krav på energiförsörjning och gör att vi kan bli mer självförsörjande av energi. Vi tror att det värsta scenariot av klimatförändringar kan förhindras genom en politik som gynnar förnybar energi.

Vi rekommenderar alla aktörer, fastighetsägare och byggnadsbolag, av alla storlekar, att välja en oberoende, förnybar och kostnadseffektiv energi som stämmer överens med framtiden.

Rapporteringskanal

Baserat på EU:s visselblåsardirektiv har vi inrättat en kanal för rapportering av misstänkta missförhållanden. Den ger våra anställda, kunder och andra samarbetspartner en konfidentiell kanal för att rapporter misstankar om eventuella missförhållanden som avses i lagen om skydd för visselblåsare.

Vår rapporteringskanal upprätthålls av en extern leverantör. Anmälan kan göras anonymt. Alla rapporter kommer att behandlas konfidentiellt. Namnet på den person som lämnar in anmälan kommer inte att offentliggöras och anmälaren får inte utsättas för negativa följder.

Visselblåsarkanalen är endast avsedd för att ingripa i fall av missbruk. Kundfeedback och klagomål bör riktas till lämpliga ansvariga personer eller till adressen info@rototec.se

Rototec - Bergvärme

Läs mer om bergvärme

Bergvärme är energikälla som hjälper dig att göra stora besparingar, samtidigt som det är ett hållbart och miljövänligt val. Läs mer om bergvärme här!