Projektering

Vi är en erfaren pionjär inom energibranschen och kan stolt titulera oss som Europas största leverantör av bergvärme och bergkyla genom geoenergianläggningar.

Vi kombinerar design och ingenjörskonst

Vår ingenjörskonst passar alla typer och storlekar av geoenergiprojekt. Vi är specialiserade på anläggningar för fastigheter och byggnader med större och mer komplexa energisystem. Våra anläggningar kräver ofta mer avancerade och individuella lösningar och tillsammans med våra ingenjörer designar vi den bästa lösning för just ditt projekt eller objekt. Vi utför till exempel: 

  • Planering och ritningar för borrning och installation av energibrunnar
  • Design av horisontella rörsystem
  • Tryckfallsberäkning som säkerställer att rören i systemet har rätt dimensioner
  • Ritningar som implementeras i antingen 2D- och 3D-format
Geoenergikonsultation-projektering

Projektplanen styr borrningen av energibrunnarna

Baserat på TRT-mätning och EED-simulering skapas en detaljplan för borrningen och installationen av horisontell rörsystem.

Borrplanen är en viktig del av projektdokumentationen. Den innehåller information om dimensioner, riktningar och lutning i energibrunnarna, vilket gör att borrningen och installationen av rörsystemen kan utföras korrekt och säkert.   

Borrplanen visar även avståndet mellan och placeringen av uppsamlingsrör och stamrör. Den innehåller alla horisontella rörsystem, inklusive markledningarna mellan borrhålen och samlingspunkten (fördelningsrör eller samlingsbrunn), samt stamrören fram till entreprenadsgränsen som oftast finns i undercentralen.

Våra konsulttjänster

Rådgivning

Vi på Rototec erbjuder rådgivning i alla faser av ditt geoenergiprojekt. Vår målsättning är att alltid erbjuda våra kunder de mest optimerade anläggningarna som kombinerar bergvärme och bergkyla.

Förstudier

I våra förstudier analyserar vi lämpligheten för att borra och installera geoenergianläggningar i en fastighet eller byggnad. Här kartlägger vi objektens specifika energibehov och gör därefter en kostnadsuppskattning.

Projektering

Vi är en erfaren pionjär i branschen och kan stolt titulera oss som Europas största leverantör av geoenergi. Vår ingenjörskonst passar alla typer och storlekar av anläggningar för bergvärme och bergkyla.

Mätningar

Vi genomför flera olika typer av mätningar för att säkerställa att våra projekt håller högsta kvalitet. Vi gör mätningar av borrfältens berggrund och borrhål med hjälp av den senaste tekniken inom branschen.

Simuleringar

Vi säkerställer optimal dimensionering och drift med hjälp av EED-simulering. Med IDA ICE simuleras fastighetens energiförbrukning och teknik för att hitta den bästa lösningen för respektive fastighet eller byggnad.

Rototec-Rototec-som-samarbetspartner_featured-img

Rototec som samarbetspartner

Med oss som certifierad partner blir ditt geoenergiprojekt smidigt och säkert genomfört. I den här broschyren kan du läsa mer om fördelarna med att arbeta med Rototec i ditt nästa geoenergiprojekt.

Vill du komma i kontakt med våra experter?

Lämna dina kontaktuppgifter till oss om du är intresserad av våra tjänster eller har frågor om geoenergi. Vår kundtjänst kommer att kontakta dig så snart som möjligt. Vi säljer endast till företagskunder.