Vilken information söker du?

Rototec arbetar för en grönare och mer hållbar framtid. Vi vill därför dela med oss av av vår erfarenhet och kunskap om geoenergi och hur du kan nyttja energin på bästa sätt.

Rototec - Fastighetsinvesterare

Fastighetsinvesterare

Geoenergi är ett koldioxidneutralt energival för framtiden – med en RIO på upp till 12 %.
Rototec - Byggnadsföretag

Byggnadsföretag

Välj Rototec – Europas största leverantör av geoenergi. Vi är en pålitlig och erfaren branschinnovatör som levererar högkvalitativa anläggningar med bergvärme och bergkyla.

Rototec - Återförsäljare

Återförsäljare

Rototec är en långsiktig partner för värmepumpsleverantörer. Genom vår partnertjänst Rotomap kan du direkt se våra tillgängliga borrtider och göra reservationer.
Rototec - Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar

Geoenergi passar perfekt för både uppvärmning och kylning av fastigheter. I våra kundreferenser kan du läsa mer om Rototecs tidigare geoenergiprojekt och samarbeten där vi har borrat och installerat hållbara och prisvärda anläggningar.

Rototec - Ingenjörsbyråer

Ingenjörsbyråer

Rototec erbjuder samarbeten för teknik och design som passar alla storlekar och typer av geoenergiprojekt. Vi hjälper dig att designa den bästa lösningen – in i minsta detalj.