Mätningar

Vi genomför flertalet mätningar för att analysera berggrunden och kunna säkerställa att projektet genomförs med högsta kvalitet. Vi gör mätningar av borrfältens berggrund och borrhål. Alla mätningar utförs med den senaste tekniken inom branschen.

Termiskt responstest (TRT)

Termiskt responstest (TRT) utförs för att mäta och analysera kritiska parametrar i berggrunden och borrhålet för att noggrant kunna simulera borrhålsfältet. TRT-mätningar redogör till exempel för hur många borrhål som behövs för objektet och på vilket djup hålen ska vara. Utan TRT kan borrhålsfältet bli över- eller underdimensionerat, vilket resulterar i ekonomiska extrakostnader eller att bergvärmen och bergkylan inte täcker objektets energibehov. 

När vi utför TRT-mätningen borrar vi först ett provhål och installerar kollektorn till hålet. Borrhålet ger information och underlag om berggrundens egenskaper. Vi kopplar sedan mätningsinstrumentet för TRT till kollektorn - mätningen tar några dagar. Provhålet kan nyttjas som del av borrhålsfältet.

Termiskt responstest (TRT)
Lämpökaivojen sijainnin todentaminen

Borrhålsmätningar

För att säkerställa kvalitet i våra projekt gör vi flertalet mätningar av ett borrhålsfält. Vi utför bland annat en rakhetsmätning där vi kan se till att lutning och riktning på borrhålen är korrekta. Mätningarna visar även temperatur, tryckfalls- och flödesmätning för respektive borrhål. Sammantaget gör detta att vi kan säkerställa att borrningen följer projektplanen och att resultatet blir av högsta kvalitet. 

Modern teknik ger oss det bästa resultatet

Som Europas största leverantör av geoenergi måste vi alltid ligga i framkant och följa branschens tekniska utveckling för att leverera bästa möjliga resultat. Vi använder därför alltid den senaste tekniken och utrustningen i alla våra geoenergiprojekt. Utrustningen är molnbaserad, vilket gör att vi kan övervaka och analysera resultaten i realtid.

Våra konsulttjänster

Rådgivning

Vi på Rototec erbjuder rådgivning i alla faser av ditt geoenergiprojekt. Vår målsättning är att alltid erbjuda våra kunder de mest optimerade anläggningarna som kombinerar bergvärme och bergkyla.

Förstudier

I våra förstudier analyserar vi lämpligheten för att borra och installera geoenergianläggningar i en fastighet eller byggnad. Här kartlägger vi objektens specifika energibehov och gör därefter en kostnadsuppskattning.

Projektering

Vi är en erfaren pionjär i branschen och kan stolt titulera oss som Europas största leverantör av geoenergi. Vår ingenjörskonst passar alla typer och storlekar av anläggningar för bergvärme och bergkyla.

Mätningar

Vi genomför flera olika typer av mätningar för att säkerställa att våra projekt håller högsta kvalitet. Vi gör mätningar av borrfältens berggrund och borrhål med hjälp av den senaste tekniken inom branschen.

Simuleringar

Vi säkerställer optimal dimensionering och drift med hjälp av EED-simulering. Med IDA ICE simuleras fastighetens energiförbrukning och teknik för att hitta den bästa lösningen för respektive fastighet eller byggnad.

Rototec-Rototec-som-samarbetspartner_featured-img

Rototec som samarbetspartner

Med oss som certifierad partner blir ditt geoenergiprojekt smidigt och säkert genomfört. I den här broschyren kan du läsa mer om fördelarna med att arbeta med Rototec i ditt nästa geoenergiprojekt.

Vill du komma i kontakt med våra experter?

Lämna dina kontaktuppgifter till oss om du är intresserad av våra tjänster eller har frågor om geoenergi. Vår kundtjänst kommer att kontakta dig så snart som möjligt. Vi säljer endast till företagskunder.

Skicka ett meddelande till oss om du är intresserad av våra tjänster eller har frågor om geoenergi. Vår kundtjänst kontaktar dig så snart som möjligt.