Mätningar

Vi genomför mätningar och analyserar berggrunden och borrhålen för att säkerställa att alla våra geoenergiprojekt är av högsta kvalitet. Alla mätningar utförs med den senaste branschtekniken.

Termiskt responstest (TRT)

Termiskt responstest (TRT) utförs för att mäta och analysera termodynamiska
parametrar i berggrunden och borrhålet. Med hjälp av dessa parametrar och information om fastighetens effekt- och energibehov kan vi simulera ett lämpligt borrhålsfält, med till exempel rätt antal borrhål och hur djupa dessa bör vara. 

TRT tillsammans med en datorsimulering säkerställer att borrhålen inte blir felaktiga. Detta gör att vi kan undvika onödiga energikostnader, eller att borrhålsfältet inte klarar av att leverera den energi som krävs.

När vi på Rototec utför en TRT borrar vi först ett provhål och installerar den så kallade kollektorn i borrhålet. Vi kopplar sedan mätningsinstrumentet för TRT till kollektorn och utför själva mätningen. Denna process tar generellt fem till sju dagar. Därefter följer analys och rapportskrivning som tar ytterligare en till två dagar. Provborrningen ger värdefull information om bergets egenskaper och eventuella svårigheter med att borra. Provhålet kan sedan användas som del av det framtida borrhålsfältet.

Termiskt responstest (TRT)
Lämpökaivojen sijainnin todentaminen

Borrhålsmätningar

För att ytterligare säkerställa kvaliteten i våra geoenergiprojekt och anläggningar gör vi även mätningar av borrhålssfälten. Vi utför bland annat en rakhetsmätning för att se till att borrhålens lutning och riktning är rätt.

Mätningarna visar dessutom temperaturer och tryckfalls- och flödesmätningar för respektive borrhål. Sammantaget gör detta att vi kan säkerställa att borrningen ligger i linje med projektplanen och att resultatet blir som förväntat.

Modern teknik ger oss det bästa resultatet

Som Europas största leverantör av geoenergi måste vi alltid ligga i framkant och följa branschens tekniska utveckling för att leverera bästa möjliga resultat. Vi använder därför alltid den senaste tekniken och utrustningen i alla våra geoenergiprojekt. Utrustningen är molnbaserad, vilket gör att vi kan övervaka och analysera resultaten i realtid.

Våra konsulttjänster

Rådgivning

Vi på Rototec erbjuder rådgivning i alla faser av ditt geoenergiprojekt. Vår målsättning är att alltid erbjuda våra kunder de mest optimerade anläggningarna som kombinerar bergvärme och bergkyla.

Förstudier

I våra förstudier analyserar vi lämpligheten för att borra och installera geoenergianläggningar i en fastighet eller byggnad. Här kartlägger vi objektens specifika energibehov och gör därefter en kostnadsuppskattning.

Projektering

Vi är en erfaren pionjär i branschen och kan stolt titulera oss som Europas största leverantör av geoenergi. Vår ingenjörskonst passar alla typer och storlekar av anläggningar för bergvärme och bergkyla.

Mätningar

Vi genomför flera olika typer av mätningar för att säkerställa att våra projekt håller högsta kvalitet. Vi gör mätningar av borrfältens berggrund och borrhål med hjälp av den senaste tekniken inom branschen.

Simuleringar

Vi säkerställer optimal dimensionering och drift med hjälp av EED-simulering. Med IDA ICE simuleras fastighetens energiförbrukning och teknik för att hitta den bästa lösningen för respektive fastighet eller byggnad.

Rototec-Rototec-som-samarbetspartner_featured-img

Rototec som samarbetspartner

Med oss som certifierad partner blir ditt geoenergiprojekt smidigt och säkert genomfört. I den här broschyren kan du läsa mer om fördelarna med att arbeta med Rototec i ditt nästa geoenergiprojekt.

Vill du komma i kontakt med våra experter?

Lämna dina kontaktuppgifter till oss om du är intresserad av våra tjänster eller har frågor om geoenergi. Vår kundtjänst kommer att kontakta dig så snart som möjligt. Vi säljer endast till företagskunder.