Borrning för geoenergi

Rototec är Europas största leverantör av geoenergi.
Vi utför snabb, flexibel och säker borrning och installation av geoenergianläggningar. 

rototec_maalampokaivojen-poraus

Europas största leverantör av geoenergi

Rototec är en kvalitetssäkrad partner för geoenergi - framtidens smartaste energikälla. Med över 10 miljoner borrade meter och över 60 000 energibrunnar i Norden kan vi stolt titulera oss som Europas största leverantör av borrning och installation av bergvärme och bergkyla. Vi har den största borrkapaciteten i branschen med 50 borrenheter. Med hjälp av våra erfarna medarbetare ser vi till att borrprocessen och installationen av alla typer geoenergianläggningar går enligt tidsplan, med alla säkerhetsaspekter i åtanke.

geran-de-klerk-WJkc3xZjSXw

Förnybar och självförsörjande energi

Geoenergi är inte bara ett resurseffektivt och ekonomiskt lönsamt val. Bergvärme och bergkyla är även ett stort steg mot en mer hållbar, oberoende och självständig energiproduktion. Den förnybara energin minskar också på Co2-utsläppet.

Så installeras geoenergianläggningen — steg för steg

För oss är det viktigt att hela geoenergiprojektet är professionellt utfört och motsvarar förväntningarna. Vi på Rototec levererar noggrant planerade, borrade och installerade energibrunnar. Här kan du läsa mer om processen för våra anläggningar som kombinerar bergvärme och bergkyla.

Läs mer om våra konsulttjänster ›

Containerleverans

Innan vi påbörjar vårt arbete levererar vi containrar till platsen. Dessa används för att samla upp och hantera restprodukter vid borrningen av energibrunnarna, som till exempel stenmjöl, jord och grundvatten. Containrarna levereras med lastbil vilket innebär att gatan och området invid objektet måste hållas fri från hinder vid leveransen. Storleken på våra containrar är 4,1 meter långa, 1,9 meter breda och 2 meter höga och måste kunna placeras nära borrplatsen (max 25 meter).

Borrning

Borrhålens placering bestäms i tillståndsansökan. Tiden för borrningen beror på omfattningen och antalet brunnar. Vid borrplatsen ska vägen vara fri och på borrplatsen ska finnas gott om utrymme, samt tillgång till el och vatten. Våra borrare anländer till platsen i lastbilar (12 meter, 30 ton) som är utrustade med borriggar. Borrvagnen väger 9 ton, är 6 meter lång, 2 meter bred och 2,5 meter hög under transport. Uppställd borrigg är 6,5 meter hög. Avståndet mellan lastbil och borrhål bör inte överstiga 50 meter.

Installation

På överenskommen tidpunkt anländer våra installatörer till borrplatsen. Då installeras kollektorrör i borrhålen och markslang grävs ner och dras till objektet. Vi borrar oss in i objektet med diamantborr. Rototec avslutar installationen innanför fasaden där rörmokare tar över och kopplar in till värmepumpsystemet. Placering av geoenergianläggningen inne i objektet bestäms i samråd med installatören av värmepumpen.

Hantering av vatten och restprodukter

Vi på Rototec tar ansvar i alla steg av borrprocessen. Vid borrningen av geoenergibrunnar används och genereras stora mängder vatten och restprodukter som måste hanteras på ett miljövänligt sätt. Här kan du läsa mer om hanteringen.

Rototec-veden-kasittely

Vi tar ansvar under hela processen

Hantering av vatten och restprodukter vid borrning av energibrunnar är en viktig del av Rototecs hållbarhetsarbete. När vi borrar energibrunnar behöver vi därför tillgång till trycksatt vatten som hjälper oss att binda restprodukter som borrdamm, jord och stenmjöl.

Vattnet och restprodukterna hanteras under borrningen i en av våra containrar. Här separeras vattnet från restprodukterna. Det renade vattnet släpps sedan ut på en lämplig plats i närheten av borrplatsen. Restprodukterna transporteras sedan bort från borrplatsen.

Vid objekt där detta inte är möjligt kan vattnet pumpas till en gatubrunn. Vattnet måste då filtreras genom våra separationscontainrar RotoCont och RotoCont+ - vår hållbara lösning för vattenhantering.

När borrprocessen är slutförd

När borrningen av energibrunnarna är borrade och installerade tar värmepumpsleverantören över arbetet med driftsättningen av anläggningen. 

Visste du att Rototec även erbjuder helhetslösningar för geoenergi? Vi tar då hand om hela geoenergiprojektet tillsammans med våra partners.

Vill du veta mer om våra tjänster eller helhetslösningar? 

Vanliga frågor om borrning och installation av geoenergi

Hur stor plats tar utrustningen?
Borrvagnen, lastbilen och containern tar mest plats. Utrymmet som borriggen kräver är jämförbart med en skåpbil, men den väger cirka 9 ton och är cirka 6,5 ​​meter hög under borrning.

Vad påverkar energibrunnarnas djup och anläggningens storlek?

  • Objektets storlek och behovet av uppvärmning och kylning.
  • Objektets värmefördelningssystem (exempelvis radiatorer eller vattenburen golvvärme).
  • Objektets geografiska läge och förutsättningar.

Hur lång tid tar det att borra?
Att borra en brunn tar vanligtvis 1 till 1,5 dygn. Om fler brunnar ska borras ökar borrtiden i samma proportion.

Hur djupa är energibrunnarna?
Brunnarnas djup bestäms under förstudien och eventuella provborrningar. I stadskärnor kan brunnarna vara upp till 400 meter djupa.

Orsakar borrningen mycket ljud?
Det förekommer störande ljud vid borrningen. Det är viktigt att i god tid kommunicera störningar till personer som kan påverkas, samt kringliggande fastigheter.

Kan man borra i en grop?
Nej, borrplatsen bör vara jämn.

Kan man förschakta för kollektorrören?
Nej, det kommer ofta upp vatten vid borrning som kan fylla schaktet.

Påverkas gården och planteringarna under installation?
Installationen kan lämna en del synliga spår, men vi gör allt vi kan för att göra så liten påverkan som möjligt.

Hur går ytvattentätningen till?
Tätningen görs med en speciell typ av betong utvecklat för ändamålet.

Kan man vistas i fastigheten under arbetet?
Ja, det är endast vissa områden utomhus som kan behöva spärras av.

Rototec-Rototec-som-samarbetspartner_featured-img

Ladda ner broschyren — Rototec som samarbetspartner

Med en certifierad partner blir ditt geoenergiprojekt kostnadseffektivt, säkert och rätt utfört. I den här broschyren kan du läsa mer om varför det lönar sig att arbeta med Rototec i ditt geoenergiprojekt.

Vill du komma i kontakt med våra experter?

Lämna dina kontaktuppgifter till oss om du är intresserad av våra tjänster eller har frågor om geoenergi. Vår kundtjänst kommer att kontakta dig så snart som möjligt. Vi säljer endast till företagskunder.

Skicka ett meddelande till oss om du är intresserad av våra tjänster eller har frågor om geoenergi. Vår kundtjänst kontaktar dig så snart som möjligt.