Borrning för geoenergi

Rototec är Europas största leverantör av geoenergi. Vi utför snabb, flexibel och säker borrning och installation av anläggningar som kombinerar bergvärme och bergkyla.

rototec_maalampokaivojen-poraus

Europas största leverantör av geoenergi

Rototec är en kvalitetssäkrad partner för en av framtidens smartaste energianläggningar. Vi borrar och installerar anläggningar för bergvärme, som dessutom gör det möjligt att nyttja bergkyla.

Med över 10 miljoner borrade meter och över 60 000 energibrunnar i Norden kan vi stolt titulera oss som Europas största leverantör av geoenergi. Vi har den största borrkapaciteten i branschen med över 50 borrenheter. Med hjälp av våra erfarna medarbetare ser vi till att borrprocessen och installationen går enligt tidsplan – med alla säkerhetsaspekter i åtanke.

geran-de-klerk-WJkc3xZjSXw

Förnybar och självförsörjande energi

Våra geoenergianläggningar är inte bara ett resurseffektivt och ekonomiskt lönsamt val – det är också ett ytterligare steg mot en mer hållbar, oberoende och självständig energiproduktion.

Genom att välja eller investera i geoenergi bidrar du till ett minskat minskat Co2-utsläpp, samt att du bidrar till en grön omställning inom energisektorn.

Så installeras våra anläggningar — steg för steg

Rototec levererar noggrant planerade, borrade och installerade energibrunnar. För oss är det viktigt att alla delar av ett geoenergiprojekt är professionellt utförda och motsvarar förväntningarna. Läsa mer om processen för våra anläggningar som kombinerar bergvärme och bergkyla.

Läs mer om våra konsulttjänster ›

Containerleverans

Innan vi påbörjar vårt arbete levererar vi containrar till platsen. Dessa används för att samla upp och hantera restprodukter vid borrningen av energibrunnarna, såsom stenmjöl, jord och grundvatten. Containrarna levereras med lastbil, vilket innebär att gatan och området invid objektet måste hållas fri från hinder vid leveransen. Storleken på våra containrar är 4,1 meter långa, 1,9 meter breda och 2 meter höga och måste kunna placeras nära borrplatsen (max 25 meter).

Borrning

Borrhålens belägenhet och själva borrningen bestäms i tillståndsansökan och beror på omfattning och antal brunnar. Vid borrplatsen ska vägen vara fri med gott om utrymme, samt tillgång till el och vatten. Vi anländer till platsen i lastbil (12 meter, 30 ton) som är utrustad med borrigg som väger 9 ton, är 6 meter lång, 2 meter bred och 2,5 meter hög under transport. Uppställd borrigg är 6,5 meter hög. Avståndet mellan lastbil och borrhål bör inte överstiga 50 meter.

Installation

På överenskommen tidpunkt anländer våra installatörer till borrplatsen. Då installeras kollektorrör i borrhålen och markslang grävs ner och dras till objektet. Vi borrar oss in i objektet med diamantborr. Rototec avslutar installationen innanför fasaden där en leverantör av det invändiga värmepumpsystemet tar över och kopplar in resterade delar. Placeringen av anläggningen inne i objektet bestäms i samråd med leverantören av värmepumpen.

Hantering av vatten och restprodukter

Vid borrningen av energibrunnarna används och genereras stora mängder vatten och restprodukter som måste hanteras på ett miljövänligt sätt. Här kan du läsa mer om hur Rototec tar ansvar för detta under borrningen. 

Rototec-veden-kasittely

Vi tar ansvar under hela processen

Hantering av vatten och restprodukter vid borrning av energibrunnar är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. När vi borrar energibrunnar behöver vi därför tillgång till trycksatt vatten som hjälper oss att binda restprodukter som borrdamm, jord och stenmjöl.

Vattnet och restprodukterna hanteras under borrningen i en av våra containrar, där vattnet separeras från restprodukterna. Efter avslutad borrning släpps det renade vattnet ut på en lämplig plats i närheten och restprodukterna transporteras bort från borrplatsen. Vid objekt där utsläpp av vatten inte är möjligt används våra separationscontainrar RotoCont och RotoCont+. Här renas vattnet och leds till en närliggande gatubrunn.

När borrningen av energibrunnarna är slutförd och leverantören har installerat värmepumpen påbörjas driften av anläggningen.

Söker du en leverantör för ett geoenergiprojekt?

Rototec erbjuder både separata tjänster för konsultation, borrning och installation av geoenergianläggningar, men vi kan även erbjuda helhetslösningar för bergvärme och bergkyla. Vi tar då hand om hela projektet tillsammans med våra partners. Vill du veta mer om våra tjänster eller helhetslösningar?

Vanliga frågor om borrning och installation av geoenergi

Hur stor plats tar utrustningen?

Borrvagnen, lastbilen och containern tar mest plats. Utrymmet som borriggen kräver är jämförbart med en skåpbil, men den väger cirka 9 ton och är cirka 6,5 ​​meter hög under borrning.

Vad påverkar energibrunnarnas djup och anläggningens storlek?

  • Objektets storlek och behovet av uppvärmning och kylning.
  • Objektets värmefördelningssystem (exempelvis radiatorer eller vattenburen golvvärme).
  • Objektets geografiska läge och förutsättningar.

Hur lång tid tar det att borra?

Att borra en brunn tar vanligtvis 1 till 1,5 dygn. Om fler brunnar ska borras ökar borrtiden i samma proportion.

Hur djupa är energibrunnarna?

Brunnarnas djup bestäms under förstudien och eventuella provborrningar. I stadskärnor kan brunnarna vara upp till 400 meter djupa.

Orsakar borrningen mycket ljud?

Det förekommer störande ljud vid borrningen. Det är viktigt att i god tid kommunicera störningar till personer som kan påverkas, samt kringliggande fastigheter.

Kan man borra i en grop?

Nej, borrplatsen bör vara jämn.

Kan man förschakta för kollektorrören?

Nej, det kommer ofta upp vatten vid borrning som kan fylla schaktet.

Påverkas gården och planteringarna under installation?

Installationen kan lämna en del synliga spår, men vi gör allt vi kan för att göra så liten påverkan som möjligt.

Hur går ytvattentätningen till?

Tätningen görs med en speciell typ av betong utvecklat för ändamålet.

Kan man vistas i fastigheten under arbetet?

Ja, det är endast vissa områden utomhus som kan behöva spärras av.

 

Rototec-Rototec-som-samarbetspartner_featured-img

Rototec som samarbetspartner

Med en certifierad partner blir ditt geoenergiprojekt kostnadseffektivt, säkert och rätt utfört. Här kan du läsa mer om varför det lönar sig att ha Rototec som samarbetspartner när du ska borra och installera bergvärme och bergkyla.

Vill du komma i kontakt med våra experter?

Lämna dina kontaktuppgifter till oss om du är intresserad av våra tjänster eller har frågor om geoenergi. Vår kundtjänst kommer att kontakta dig så snart som möjligt. Vi säljer endast till företagskunder.