Integritets- och cookiepolicy

Rototec och Rototec Groups företag åtar sig att skydda din integritet och dina personliga uppgifter. Vid insamling och behandling av våra kunders, anställdas och samarbetspartners samt andra intressentgruppers personuppgifter efterlever Rototec och Rototec Groups företag i enlighet med rådande lagstiftning gällande personuppgifter och dataskydd samt god databehandlingspraxis.

Läs vår integritets- och cookiepolicy nedan för att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.  Vi granskar dessa principers aktualitet regelbundet och uppdaterar dem vid behov.

INTEGRITETSPOLICY

Insamling och behandling av personuppgifter

Med personuppgifter avses sådan information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi på Rototec eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring. Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något annat ändamål.

De personuppgifter vi samlar in om dig består dels av kunduppgifter som du själv lämnar till oss, dels av automatiskt insamlade användaruppgifter. Personuppgifter du själv lämnar till oss är uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer och information om vilka tjänster du har köpt som du anger vid inträde av ett avtal med oss, eller vid en kontakt med oss. Rototec behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig, samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal. Förfrågningar kan exempelvis vara intresseanmälningar för våra tjänster eller nedladdningar av våra broschyrer.

Personuppgifter som vi automatiskt samlar in består av IP-nummer som sparas i externa verktyg för att våra digitala marknadsföringskanaler ska ge besökaren en korrekt och bra upplevelse.

Om du skulle ha några frågor kring denna information eller om du vill utöva någon av dina rättigheter i enlighet med vad som anges nedan, kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i ”Kontaktinformation”.

Användning av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring samt i syfte att förbättra våra tjänster. Personuppgifterna används även för statistikändamål för att se hur våra webbesökare använder webbplatsen och för att analysera sökbeteende, samt för att visa dig anpassat innehåll. Sådana uppgifter behandlas dock endast i form som inte kan identifiera dig som individ.

Uppgifter som vi eventuellt vidarebefordrar till tredje part såsom mediebyråer och teknikleverantörer används endast för att möjliggöra utförandet av överenskomna tjänster, till exempel distribution av fysisk och digital direktmarknadsföring.

I de fall du inte vill ta del av direktmarknadsföring, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns i slutet av denna policy.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Rototec behandlar dina personuppgifter bara i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål”. Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste det också finnas stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund. För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande rättsliga grunder är uppfylld;

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Behandlingen är nödvändig för att vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag. Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Rototec och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre. Behandling gäller i enlighet med samtycke som du personligen lämnat.

Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling.

Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen har fullgjorts.

Eventuellt utlämnande av personuppgifter

Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter.

Mottagare av personliga uppgifter är skyldiga att skydda konfidentialiteten och säkerheten för de inhämtade uppgifterna och har inte rätt att använda dem för alternativa syften. Rototec eller Rototec Groups företag varken säljer eller hyr ut information till tredje parter.

Rototec kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna policy. Personliga uppgifter som inhämtas av Rototec kommer att lagras på så sätt som krävs av juridiska och reglerande myndigheter. Rototec vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter och förhindra eventuell felaktig och obehörig användning.

Åtkomst till uppgifter

På begäran har du en gång per år rätt att kostnadsfritt få åtkomst till de personliga uppgifter som samlats in om dig eller en kopia av dem. Ytterligare begäran om åtkomst till de personliga uppgifterna kan vara föremål för en avgift för att täcka kostnaderna som orsakas av att tillhandahålla dig de personliga uppgifterna. Rototec har rätt att be dig bevisa din identitet ifråga om dessa förfrågningar.

Om någon del av uppgifterna är felaktiga, har du rätt att få dem korrigerade. Om du inte längre vill att Rototec eller Rototec Groups företag lagrar dina personliga uppgifter, har du rätt att begära att de raderas.

Ändringar på integritetspolicyn

Vi kan när som helst ändra dessa policys eller välja att visa eller ta bort innehåll på webbplatsen. Vid ändring av integritets- och/eller cookiepolicyn kommer du att informeras genom att en ny version läggs upp på webbplatsen.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller funderingar kring vår praxis och hur vi behandlar dina personliga uppgifter, är du välkommen att kontakta Hannu Karp på hannu.karp@rototec.fi.

COOKIEPOLICY

Information om cookies

På Rototecs webbplatser används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på hårddisken och webbläsare på din enhet när du använder webbplatser eller andra onlinetjänster. Cookies underlättar navigering på webbplatser och förbättrar din användarupplevelse.

Vi utnyttjar cookies för uppföljning av besökarnas statistik på våra webbplatser och för mätning av annonseringens effektivitet. Cookies används även för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen för våra besökare samt förbättra den allmänna nivån på Rototecs tjänster.

Cookies används inte för att samla in personligt identifierbara uppgifter. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses vara personuppgifter, som exempelvis IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men användare kan inte identifieras på basis av enbart cookies.

Cookies vi använder

På våra webbplatser använder vi två typer av cookies. Den första typen, en permanent cookie, ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. Den lagrar tidigare besök på webbsidan samt vilken webbläsare som används. Denna cookie ger webbsidan bättre prestanda och kan komma att kopplas till direktmarknadsföring för att ge dig relevanta erbjudanden. Den ger oss också statistik och möjlighet till förbättring av våra webbplatser.

Den andra typen av cookies kallas en sessionscookie. Den sparas tillfälligt på din enhet och används för att förbättra besöket på vår webbplats. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies från tredje part

Även vissa tredjepartscookies används främst för att förbättra din användarupplevelse, välja språk på webbplatsen, samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Vi samlar även in demografi- och intresserapporter via Google Analytics Annonseringsfunktioner. All statistik som samlas in är anonymiserad och kan inte knytas till person.

 

Cookies och datasäkerhet

De flesta webbläsare är konfigurerade för att acceptera cookies, men om du inte vill ta emot dem, kan du ändra inställningarna i din webbläsare för att neka alla cookies eller få ett meddelande när en cookie placeras i din dator.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

Om du nekar användningen av cookies, kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Ändringar på cookiepolicyn

Vi kan när som helst ändra dessa policys eller välja att visa eller ta bort innehåll på webbplatserna. Vid ändring av integritets- och/eller cookiepolicyn kommer du att informeras genom att en ny version läggs upp på webbplatserna.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller funderingar kring vår praxis och vår användning av cookies, är du välkommen att kontakta Tomi Mäkiaho på tomi.makiaho@rototec.fi.