Geoenergi
Bergvärme och bergkyla

Geoenergi ett kostnadseffektivt val för framtiden

Geoenergi är en av framtidens smartaste energiformer. Energin utvinns direkt från berggrunden och markens ytskikt och kan användas till både uppvärmning och kylning av hus, fastigheter, industrilokaler och byggnader. Energin är hundra procent förnybar, vilket gör geoenergi till en långsiktig och hållbar lösning som stämmer överens med framtidens energiförsörjningsbehov.

Med hjälp av förnybar geoenergi kan du bidra till att Sverige tar ett steg närmre att efterleva EU:s klimatstrategier. Vi vill bidra till att Sverige minskar sin totala energiförbrukning och ökar användningen av förnybar energi. Det bidrar i sin tur till att vi tillsammans kan blir mer och mer självförsörjande av energi.

Stora fördelar med kyla och värme i samma system

I ett geoenergisystem kan kyla och värme kombineras – i alla typer av objekt, oavsett storlek. Geoenergi är ett miljövänligt, självständigt och ekonomiskt. Det har gjort att allt fler aktörer, företag och kommuner investerar och installerar geoenergi i allt från privata småhus till stora sjukhus och industrilokaler. En geoenergibrunn kan i praktiken producera förnybar energi på obestämd tid och ger därför betydande ekonomiska besparingar, då utgifter för både uppvärmning och kyla minskar.

Är du inte helt övertygad? Läs mer om alla våra projekt och vilka fördelar och besparingar resultaten har gett våra kunder.

Varför är geoenergi det bästa alternativet?

När du väljer en geoenergilösning investerar du i bergvärme, samtidigt som du får kyla på köpet – allt i ett system som kräver minimalt underhållsarbete. En geoenergilösning i ett mindre hus har  en genomsnittlig återbetalningstid på cirka 5-10 år och för varje del el får du minst fyra delar gratis värme tillbaka – det innebär valuta för pengar på kort tid.

rototec_Så fungerar ett geoenergisystem

Så fungerar ett geoenergisystem

Geoenergi som utvinns med en bergvärmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp. Värmepumpen flyttar värme från berggrunden eller markens ytskikt, till objektets varmvatten och värmesystem.

Ett bergvärmesystem kräver en energibrunn. Brunnen kan borras överallt, förutom ovanpå en tunnelbana, en tunnel, ett hålrum eller ett grundvattenskyddsområde. Det krävs vanligtvis endast ett borrhål för ett geoenergisystem till ett medelstort hus, som i regel är cirka 150-200 meter djupt. Värmepumpen består av en förångare, en eldriven kompressor, en kondensor, en expansionsventil och ett köldmedium, vars cirkulation i värmepumpen möjliggör systemets funktion. Bergvärmepumpens förångare än ansluten till energibrunnen. I förångaren avger köldbärarvätskan sin värme till köldmediet som förångas. Sedan komprimeras köldmedieångan i kompressorn till önskad temperatur och önskat tryck. Efter kompressorn kondenseras köldmedieångan i kondensorn och överför värme till varmvattnet och värmedistributionen. Från kondensorn går köldmediet till expansionsventilen som sänker köldmediets temperatur och tryck till samma nivå med förångarens. En kontinuerlig och sluten cirkulation av köldmediumet är bergvärmepumpens funktionsprincip.

Rototec är experter på geoenergi. kontakta oss för att få veta mer! 

Du är bara ett borrhål från en mer hållbar lösning

Geoenergi har länge varit en populär energilösning för småhus, men har nu även börjat växa kraftigt i popularitet för större fastigheter och objekt. Rototec har installerat geoenergisystem i till exempel sjukhus, köpcentrum och fabriker, och tack vare vår gedigna erfarenhet och kunskap kan våra energibrunnar fungera optimalt. Vi kan på grund av det garantera högsta möjliga avkastning på en investering i ett geoenergisystem, som samtidigt också lever upp till miljökraven som ställs på energiförbrukning.

rototec_Geoenergia tuo taloyhtiöille säästöjä ja tuottoa sijoittajille

Bostadsrättsföreningar som investerar i geoenergi kan göra stora kostnadsbesparingar

Förutom faktumet att Rototecs geoenergilösningar är ekologiska och miljövänliga, kan de också hjälpa bostadsrättsföreningar att stabilisera och stärka sin ekonomi. Många bostadsrättsföreningar har till exempel väldigt stora lån jämfört med fastighetens totala värde. Lösningen kan vara att investera i ett geoenergisystem som minskar en av de största kostnader – uppvärmning av fastigheten. Kapitalavkastningen i en förening är i genomsnitt 10 procent och i fastigheter, där mycket kyla, används upp till 20 procent.

Priset på fjärrvärme har fördubblats sedan början av 2000-talet. Samtidigt har värmepumpstekniken, liksom tekniken för planering och brunnsborrning, utvecklats så att geoenergi kan nyttjas i alla typer av fastigheter – från villor till industrihallar, köpcentrum och sjukhus. I de största objekten genererar geoenergi nästan alltid miljonbelopp i vinst, sett till hela livscykeln, jämfört med genomsnittlig fjärrvärme.

I vårt referensobjekt på bostadsrättsföreningen Kavaljersbacken i Sundbyberg minskade uppvärmningskostnaderna i lägenhetshuset, vilket möjliggjorde sänkningen av avgifterna med över 14%. Besparingar var ca 430 000 SEK/år. 

Se alla våra referensobjekt här! 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa bostadsrättsföreningar mot en bättre ekonomi och en mer hållbar framtid? Lär dig mer här.

Geoenergi – ett steg närmare en grönare framtid

För att skapa en grönare och mer hållbar framtid måste vi ta ett stort kollektivt ansvar. Som de flesta länder i världen bidrar Sverige med strategier och klimatmål.

Som en del av Parisavtalet är alla deltagande länder, däribland Sverige, skyldiga att rapportera eller uppdatera sina utsläppsmål vart femte år. Det innebär till exempel att Sverige senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Med negativa utsläpp menas att utsläppen är mindre än noll, det vill säga att halten av växthusgaser i atmosfären sänks.

Miljömålen är en viktig del av Sveriges nationella genomförande av FN:s Agenda 2030, med 17 globala mål för hållbar utveckling. Miljömålen kopplar ihop tvärsektoriella mål, däribland EU:s mål om klimat och energiförbrukning, samt EU:s energi- och klimatramverk. En av byggstenarna i arbetet mot en mer hållbar framtid kan vara att investera i geoenergi, framför allt då energisystemen bidrar med ett minskat Co2-utsläpp, samtidigt som systemen kräver minimalt med underhåll och är i stort sett självgående direkt efter installationen.

Vill du veta mer om geoenergi?

Vi på Rototec brinner vi för smarta lösningar och för att hjälpa våra kunder mot en bättre energiförsörjning. Vi hoppas att du har fått upp ögonen för geoenergi och alla dess fördelar – framtidens smartaste energikälla.

Vill du veta mer om våra lösningar och tjänster för byggprojekt, geoenergimätningar eller våra helomfattande tjänstepaket som sträcker sig från rådgivning avseende geoenergilösningar, till markanalys och installation? Eller har har du andra frågor eller vill veta mer om geoenergi?

Tveka då inte att höra av dig till våra experter på rototec!

Jämför utsläpp för olika uppvärmningsformer med hjälp av vår kalkylator

Kalkylatorn hjälper dig att förstå hur mycket utsläpp du kan undvika genom att välja bergvärme.