Förstudier

I våra förstudier analyserar vi lämpligheten för bergvärme i en fastighet eller byggnad. Vi undersöker hur geoenergianläggningen kan utformas på bästa sätt och kartlägger energibehovet   – allt för att erbjuda en optimerad lösning.

Våra förstudier optimerar ditt geoenergiprojekt

Det är viktigt att göra omfattande förstudier i ett geoenergiprojekt. Förstudierna utgör grunden för projektplanen, som till exempel hur möjligheterna ser ut för att borra för bergvärme och bergkyla, samt installera en geoenergianläggning. Våra förstudier bidrar till stora kostnadsbesparingar och resurseffektiva lösningar för alla typer av geoenergiprojekt – oavsett storlek eller komplexitet.

Vi erbjuder förstudier för både nya och befintliga fastigheter och byggnader. Våra konsulter och projektledare har ett nära samarbete, vilket säkerställer hög kvalitet och smidighet i geoenergiprojekt – från planeringsfasen till färdig implementering.

Förstudier Rototec

Vilka projekt passar förstudien till?

Det ska löna sig att välja Rototec.

Våra konsulter och projektledare arbetar nära varandra. Det gör att alla våra projekt fungerar smidigt och håller hög kvalitet – från planeringsfasen, till genomförandet av projektet.

Våra förstudier passar till projekt som: 

  • Fastigheter under uppförande eller som är planerade
  • Gamla fastigheter och byggnader
  • Stora fastigheter och byggnader
  • Bostadsrättsföreningar

Våra konsulttjänster

Rådgivning

Vi på Rototec erbjuder rådgivning i alla faser av ditt geoenergiprojekt. Vår målsättning är att alltid erbjuda våra kunder de mest optimerade anläggningarna som kombinerar bergvärme och bergkyla.

Förstudier

I våra förstudier analyserar vi lämpligheten för att borra och installera geoenergianläggningar i en fastighet eller byggnad. Här kartlägger vi objektens specifika energibehov och gör därefter en kostnadsuppskattning.

Projektering

Vi är en erfaren pionjär i branschen och kan stolt titulera oss som Europas största leverantör av geoenergi. Vår ingenjörskonst passar alla typer och storlekar av anläggningar för bergvärme och bergkyla.

Mätningar

Vi genomför flera olika typer av mätningar för att säkerställa att våra projekt håller högsta kvalitet. Vi gör mätningar av borrfältens berggrund och borrhål med hjälp av den senaste tekniken inom branschen.

Simuleringar

Vi säkerställer optimal dimensionering och drift med hjälp av EED-simulering. Med IDA ICE simuleras fastighetens energiförbrukning och teknik för att hitta den bästa lösningen för respektive fastighet eller byggnad. 

Rototec-Rototec-som-samarbetspartner_featured-img

Rototec som samarbetspartner

Med oss som certifierad partner blir ditt geoenergiprojekt smidigt och säkert genomfört. I den här broschyren kan du läsa mer om fördelarna med att arbeta med Rototec i ditt nästa geoenergiprojekt.

Vill du komma i kontakt med våra experter?

Lämna dina kontaktuppgifter till oss om du är intresserad av våra tjänster eller har frågor om geoenergi. Vår kundtjänst kommer att kontakta dig så snart som möjligt. Vi säljer endast till företagskunder.