Vår historia

Mikko Ojanne - Rototec

Mikko Ojanne grundade Rototec 2007 tillsammans med sin bror Timo Ojanne. Sedan dess har företaget vuxit till att bli Europas största leverantör av geoenergi, med över 60 000 borrade energibrunnar. Ojanne har alltid varit en tekniskt lagd och uppfinningsrik person, men det var egentligen bara en slump att han hamnade i energibranschen.

Jag har alltid varit intresserad av teknik. När jag var 24 år jobbade jag som säljare och träffade Lasse Hautanen som då drev ett vattenbrunnsföretag. Vi kom bra överens och en dag bad jag honom berätta mer om vad han jobbade med. Lasse sa att det skulle löna sig att satsa på geoenergi och borrning av energibrunnar, trots att energin redan hade utvunnits i Sverige i över 40 år. 

Det här var startskottet för Ojanne i energibranschen och bröderna Ojanne startade tillsammans ett företag för borrning av energikällor med stöd av Hautanen. Även om Mikko inte hade någon utbildning inom området, blev hans medfödda intresse för teknik och lösningar en viktig faktor för företagets tillväxt på bara två år ökade företagets omsättning från noll till fyra miljoner euro.

Tack vare affärsavtalet kunde jag förverkliga min dröm och investera pengarna rätt. Jag tänkte helt annorlunda än de flesta andra i den konservativa borrbranschen och jag ville utveckla verksamheten på ett annat sätt.

Rototec – en pionjär inom energibranschen

När avtalet ingicks hade parterna liknande planer för företagets framtid inom branschen, men efter några år stod det klart att den gemensamma visionen hade försvunnit. Ojanne beslutade sig då för att starta ett energibrunnsföretag i Finland tillsammans med sin bror Timo. Det finska sättet att göra affärer visade sig vara en nyckel till framgång. 

Vi började med att knyta finska kontakter och anställde en finsk generaldirektör. Vi tillsatte även en finsk företagsledning som förstod den finska kulturen, samtidigt som vi anammade det bästa av den svenska kulturen. Företagskulturen är inte särskilt hierarkisk och i Rototec fokuserar vi mycket på samarbete. Jag kan fråga installatörerna om råd när jag ska fatta beslut och jag vill verkligen att alla ska ha möjlighet att vara med och påverka.

Geoenergibranschen har vuxit snabbt och Ojanne ser Rototec som en pionjär i en relativt konservativ bransch. Tidigare var det vanligt att borra hål med en storlek på 5,5 tum för utvinning av geoenergi, även om det skulle vara både matematiskt och fysiskt bättre med hål på 4,5 tum. När Rototec fortsatte med mindre borrhål började också andra inom branschen använda samma storlek. 

I början var vår vision att ta bort oljebrännare från småhus och ersätta dem med ett miljövänligt alternativ. Samtidigt har också tekniken och effektiviteten gått framåt, vilket har gjort att även ägare av större fastigheter fått upp ögonen för geoenergi. Det går inte längre att bortse från resurseffektiviteten i ett system där värme och kyla kombineras. 

Enligt Ojanne har fjärrvärme idag nått smärtgränsen. Energin kan till exempel inte längre konkurrera med geoenergi sett till priser eller miljöaspekter, då det idag är det möjligt att utnyttja geoenergi mer mångsidigt.  Till exempel kan värme och kyla lagras och användas i samma system, då behovet av värme och kyla beror på efter årstiderna.

Rototec - Hållbarhet

Hållbarhet och ansvar

Vi designar, borrar och installerar geoenergianläggningar som kombinerar bergvärme och bergkyla. Vi hjälper därav våra kunder att sänka sina energikostnader, samt minska sitt Co2-utsläpp och klimatavtryck.