Simuleringar

Rototec säkerställer en optimal dimensionering av din geoenergianläggning med hjälp av design- och modelleringsprogrammet EED (Earth Energy Designer).

EED-simulering

I en geoenergianläggning måste antalet energibrunnar, dess djup och avstånd alltid dimensioneras efter objektets energibehov. Borrhålen dimensioneras därför med hjälp av simuleringsprogrammet  och parametrar som till exempel data från TRT-mätningen.

Våra experter säkerställer även en optimal drift av våra geoenergianläggningar. Här tar vi hjälp av design- och modelleringsprogrammet EED (Earth Energy Designer). Programmet används vanligtvis för att simulera energibehov cirka 20 till 30 år framåt i tiden, men kan vid behov visa simuleringar för upp till 100 år. Resultaten av EED-simuleringen används bland annat för att skapa borrplaner.

 

EED- och IDA ICE-simulering

Rototec säkerställer en optimal dimensionering av din geoenergianläggning med hjälp av design- och dimensioneringsprogrammet EED (Earth Energy Designer).

Våra konsulttjänster

Rådgivning

Vi på Rototec erbjuder rådgivning i alla faser av ditt geoenergiprojekt. Vår målsättning är att alltid erbjuda våra kunder de mest optimerade anläggningarna som kombinerar bergvärme och bergkyla.

Förstudier

I våra förstudier analyserar vi lämpligheten för att borra och installera geoenergianläggningar i en fastighet eller byggnad. Här kartlägger vi objektens specifika energibehov och gör därefter en kostnadsuppskattning.

Projektering

Vi är en erfaren pionjär i branschen och kan stolt titulera oss som Europas största leverantör av geoenergi. Vår ingenjörskonst passar alla typer och storlekar av anläggningar för bergvärme och bergkyla.

Mätningar

Vi genomför flera olika typer av mätningar för att säkerställa att våra projekt håller högsta kvalitet. Vi gör mätningar av borrfältens berggrund och borrhål med hjälp av den senaste tekniken inom branschen.

 

Simuleringar

Vi säkerställer optimal dimensionering och drift med hjälp av EED-simulering. Med IDA ICE simuleras fastighetens energiförbrukning och teknik för att hitta den bästa lösningen för respektive fastighet eller byggnad.

Rototec-Rototec-som-samarbetspartner_featured-img

Rototec som samarbetspartner

Med oss som certifierad partner blir ditt geoenergiprojekt smidigt och säkert genomfört. I den här broschyren kan du läsa mer om fördelarna med att arbeta med Rototec i ditt nästa geoenergiprojekt.

Vill du komma i kontakt med våra experter?

Lämna dina kontaktuppgifter till oss om du är intresserad av våra tjänster eller har frågor om geoenergi. Vår kundtjänst kommer att kontakta dig så snart som möjligt. Vi säljer endast till företagskunder.