Geoenergiföretaget Rototec exporterar nordisk borrningskompetens till Tyskland

Europas största geoenergiföretag Rototec exporterar nordisk borrningskompetens till Tyskland. De första provborrningarna genomfördes 17 september. Provborrningarna gick riktigt bra och en 300 meter djup brunn borrades mycket snabbt på bara en dag. Hela testprojektet inbegrep två 300 meter djupa brunnar. Inga problem uppstod vid borrningen och berget som består av gnejs passar Rototecs utrustning mycket bra.

”Vi fick specialtillstånd från tyska myndigheter att provborra i tyskt berg med vår utrustning och kompetens. Tyska bestämmelser gällande geoenergiborrning har varit mycket strikta, men som provet visar klarar vi av att göra tekniskt korrekta och säkra borrningar också i Tyskland”, berättar Mikko Ojanne, VP för Development på Rototec Group.

Rototec har tittat på möjligheten att expandera till olika marknader i Europa och provborrningen i Tyskland bevisade att Rototecs utrustning och kompetens har potential för expansion till Tyskland. Tyskland har stor marknadspotential och minskad kolanvändning är en stark trend där just nu. EU:s klimatmål och gröna satsningar skapar också efterfrågan där.

”Vi har varit en pionjär inom borrteknik ända sedan vi grundades och förde ny borrteknik till Finland och gjorde geoenergibrunnens storlek mer effektiv. Nu vill vi bli en pionjär igen genom att exportera ny teknik och kompetens till Tyskland”, säger Alexej von Bagh, VD för Rototec Group.

Borrningarna implementerades i samarbete med ett tyskt företag, Geoenergie Konzept GmbH. För närvarande är Rototec Europas största geoenergiföretag baserat på omsättning och antalet borrenheter. Rototec har verksamhet i Finland, Sverige och Norge.

Mer information:
Joanna Viileinen, marknadsförings- och kommunikationschef, Rototec Group, joanna.viileinen@rototec.fi eller tfn +358 40 538 33 66.
Bilder: https://material.rotomap.fi

Rototec
Rototec är Europas största leverantör av geoenergilösningar och en driven branschinnovatör. Geoenergi är förnybar energi från marken som kan användas till att värma och kyla fastigheter i alla storlekar. Rototecs tjänster omfattar hela processen kring geoenergisystem – allt från konsultation till installation. Företaget grundades 2007 och bedriver verksamhet i Finland, Sverige och Norge. Omsättningen år 2019 uppgick till 56,7 miljoner euro. Mer information om geoenergi och Rototec finns på adressen www.rototecgroup.com och www.rototec.se

Share: