Hållbarhet är i kärnan i det vi gör - Nya RotoCont separationscontainrar

Hållbarhet är kärnan i det vi gör. Genom att erbjuda kolneutral energi är detta något som vi på Rototec arbetar för varje dag. Våra värderingar belyser att vi vill vara pionjärer inom geoenergi och hitta nya vägar för en hållbar och säker energiproduktion. Det senaste exemplet på vårt miljöarbete är RotoCont– separationscontainrar. En central del i att nå våra mål är en säker och hållbar hantering av vatten.💧 Med våra RotoCont-containrar kan vi säkerställa att vatten som pumpas upp vid borrning separeras från allt material som inte hör hemma i avloppet – på så vis pumpas endast rent vatten tillbaka ut i naturen.

Share: