Information gällande projekt kontinuiteten på grund av COVID-19

Bästa kund,

vi är inne i en ovanlig period på marknaderna på grund av coronavirusets spridning. För oss på Rototec är säkerheten för våra medarbetare, underleverantörer och er – våra kunder – viktig, men det gäller också kontinuiteten i våra projekt. Vi har en kontinuitetsplan på plats för att säkerställa att våra projekt fortsätter som planerat, men vi vidtar också åtgärder för att säkerställa att våra medarbetare, underleverantörer och kunder är trygga.

Vi väljer för närvarande distansarbete när detta är möjligt, och våra möten sker också om möjligt på distans eller i små grupper. Med dagens teknik kan vi se till att projektkommunikationen tas om hand och att vi informerar er om projekten precis som innan. Projektlokalerna tas om hand som tidigare med små justeringar i arbetsprocesserna. Vi har tillräckliga lager av förbrukningsvaror för att kunna fortsätta våra befintliga och framtida projekt. Vi har startat upp reservprocesser för att trygga verksamheten i leveranskedjan. Vi kan behöva hantera vissa utmaningar vad gäller transporter av borrenheter över landsgränser, men för närvarande är vår produktionskapacitet inte hämmad.

Vi kan uppfylla överenskommelserna i våra avtal och säkerställa att allt arbete sker så smidigt som möjligt också i dessa utmanande tider. Vi värdesätter också samarbetet med er och uppskattar en rak och ärlig dialog. För ytterligare information gällande ert projekt, kontakta er projektledare.

Share: