Ny geoenergiteknik från Rototec: djup geoenergibrunn går snart att borra kostnadseffektivt

Rototec, Europas största geoenergiföretag, utvecklar ny teknik och genomför provborrningar kopplat till nya medeldjupa geoenergibrunnar på cirka 600 till 1 000 meter som är mer kostnadseffektiva att implementera. Borrningarna utförs t.ex. med en så kallad hybridlösning där borrning med luft- och vattenhammare kombineras. Lösningen gör borrningen billigare och reducerar även bränsleförbrukningen.

”Vi har följt andra djupbrunnstest med stort intresse och har utvecklat det här konceptet ytterligare genom att börja skapa en kostnadseffektiv produkt så att vi kan erbjuda alla våra kunder djupa brunnar. Tack vare denna nya borrmetod där vi använder oss av både hydraulik och pneumatik kan vi ge en korrekt uppskattning av priset. Då blir det också enklare för våra kunder att projektera borrningen i sina projekt. Vi anser att det här är nästa steg inom djupborrningsteknik”, säger Mikko Ojanne, utvecklingschef på Rototec.

Detta HYBGEO projekt koordinerat av VTT kommer att implementeras tillsammans med forskningsföretagen GTK och Centria AMK. Samarbetspartners i projektet är Tom Allen Senera, Muovitech, Gebwell och Bassotalo. Business Finland kommer delvis att finansiera detta projekt. Under projektet kommer Rototec’s nya borrteknologi att testas tillsammans med andra partners värmepumpar och byggnadsteknik med uppföljning och optimering av den kompletta lösningen. Denna nya geoenergiprodukt som är under utveckling kommer att inkludera medeldjupa geoenergibrunnar på 600 till 1 000 meters djup. De kommer att skapa stora möjligheter till en koldioxidneutral framtid.

”Eftersom medeldjupa geoenergibrunnar kräver viss borrteknik och kollektorteknik så kommer vi att med noggrannhet tillsammans med VTT och GTK utreda alternativen för att finna det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet för borrningarna”, säger Tomi Mäkiaho, konsultchef på Rototec.

”Djupa brunnar kan bara bidra till en koldioxidneutral framtid i någon större utsträckning om de är tillgängliga för alla. Medeldjupa geoenergibrunnar passar särskilt väl för små och trånga ytor i stadskärnor. Med denna nya produkt som är under utveckling kortas leveranstiderna. Det är ännu en fördel både för oss och för våra kunder. Vår framtida teknologi för medeldjupa geoenergibrunnar kommer hjälpa våra kunder att nå deras klimatmål snabbare.”, säger David Öist, landschef, Rototec AB.

Rototec har nyligen utfört framgångsrika provborrningar i Tyskland där geoenergibrunnar på ner till 100 till 200 meters djup har varit vanliga.” Vi exporterar även vårt kunnande om djupare brunnar på 300 till 400 meter till Tyskland där det har visat sig vara en effektiv metod för att använda geoenergi”, fortsätter Mikko Ojanne.

Rototec, Europas största geoenergiföretag både sett till omsättning och utrustning, utvecklar ständigt sin verksamhet för att kunna erbjuda kostnadseffektiv och energieffektiv geoenergi till sina kunder. Rototec har varit en pionjär inom geoenergi även tidigare, och tog bland annat fram den mest effektiva storleken på en geoenergibrunn.

Mer information om HYBGEO projektet

Ytterligare information:
Joanna Viileinen, chef för marknadsföring och kommunikation, Rototec Group, joanna.viileinen@rototec.fi eller tel. +358 40 538 33 66. Bilder: https://material.rotomap.fi

Rototec
Rototec är Europas största leverantör av geoenergilösningar och en innovatör på området. Geoenergi är förnybar energi som hämtas från marken. Med geoenergi går det att värma upp och kyla fastigheter av alla storlekar. Rototec har ett komplett utbud som täcker hela processen från konsulttjänster och design av energisystem till implementering. Rototec Group bildades 2007 och företaget är verksamt i Skandinavien. År 2019 var företagets omsättning 56,7 miljoner euro. www.rototecgroup.com

 

Share: