Rototec fortsätter sin tillväxt i Sverige genom att köpa Rubenssons Brunnsborrning AB

Den europeiska marknadsledaren inom geoenergi, Rototec-koncernen, fortsätter sin starka strategiska tillväxt på den svenska marknaden genom att köpa Rubenssons Brunnsborrning AB. Köpet genomfördes 19.4.2018.

Geoenergibranschen växer starkt och har goda framtidsutsikter i Norden på grund av ökningen på den svenska marknaden. Ökningen av Sveriges marknadsandel enligt Rototecs strategi såväl organiskt som genom företagsförvärv har också startat bra.

Det företagsförvärv som nu genomförts stärker Rototecs geografiska ställning på den svenska marknaden. Tranås läge är perfekt med tanke på våra verksamhetsställen i Stockholm och Göteborg. I och med förvärvet får vår organisation sakkunniga och mångsidiga kompetenser inom borrningsbranschen samt välmotiverad personal”, berättar Mikko Ojanne, Vice President i Rototec Group.

Efter förvärvet är Rubenssons Brunnsborrning AB en del av Rototec-koncernen, som har verksamhet i Finland, Norge och Sverige. Företagets ägare och personal övergår till Rototecs tjänst.

I och med den positiva utvecklingen på geoenergimarknaden och de allt större objekten är det svårt för små företag att klara sig i konkurrensen. De allt större energilagren och de allt djupare brunnarna kräver stora investeringar av företag som vill satsa på långvarig verksamhet inom branschen. Rototecs marknadsledarskap i Norden, starka ekonomi och bra koncept gör oss ännu starkare tillsammans! Genom fusionen med Rototec försäkrar vi en hög kvalitet och pålitlig service för såväl de nuvarande kunderna som de nya. Rototec Consulting stärker våra nuvarande funktioner, eftersom det erbjuder planeringstjänster för projekt av alla typer och storlekar”, berömmer Rubenssons verkställande direktör Kent Rubensson.

Megastora geoenergiprojekt har blivit vanligare i Sverige under de senaste åren. Särskilt projekt i sjukhus, kontorsbyggnader, skolor, bostadsrättsföreningar och industrifastigheter, som har stora behov av både uppvärmning och kylning, har ökat. De geologiska omständigheterna i Norden är dessutom särskilt bra också för säsongsmässig energilagring. Energiföretag har uttryckt sitt intresse för samarbete med Rototec.

Vår stora maskinpark möjliggör att vi snabbt kan genomföra megastora projekt som omfattar hundratals energibrunnar i alla nordiska länder. Vi kan effektivt konkurrera om stora projekt mot andra företag som erbjuder uppvärmnings- och kylningslösningar med våra pålitliga och effektiva helhetskoncept som omfattar allt från planeringen till genomförandet”, berättar Mikko Ojanne.

Parterna har kommit överens om att inte avslöja köpeskillingen.

Mer information:
Mikko Ojanne
Vice President, Rototec Group
+46 70 952 14 81
mikko.ojanne@rototec.se

Rototec är Europas största leverantör av geoenergilösningar och en driven branschinnovatör. Geoenergi är förnybar energi från marken som kan användas till att värma och kyla fastigheter i alla storlekar. Rototecs tjänster omfattar hela processen kring geoenergisystem – allt från konsultation till installation. Företaget grundades 2007 och bedriver verksamhet i hela Norden. Omsättningen år 2017 uppgick till 42,5 miljoner euro. www.rototec.se

Share: