Rototec fortsätter sin tillväxtresa genom sammanslagning med Upplands Borrteknik

Rototec koncernen, Europas marknadsledare inom geoenergi, fortsätter sin tillväxtresa och stärker sin position i Sverige genom sammanslagning med Upplands Borrteknik AB. Affären trädde i kraft 30 september 2016.

Upplands Borrteknik är etablerade norr om Stockholm. Dem har många likheter med Rototec: kraftig tillväxt och ny maskinpark. Konceptet passar väl in i Rototec. Tillsammans kommer bolagen att expandera inom geoenergin.

”Geoenergin i Norden växer kraftigt och det är viktigt att hela tiden vara i framkant och utveckla branschen, vara lyhörd för kundernas behov och följa marknadens utveckling. Genom förvärvet stärker vi Rototecs position i Sverige och har en stark grund för fortsatt utveckling. Vi kommer att göra fler liknande förvärv, vi ser det som en naturligt steg i att konsolidera marknaden”, säger Rototecs VD Mikko Ojanne.

Upplands Borrteknik AB ingår efter förvärvet i Rototec koncernen med verksamhet i Finland, Norge och Sverige. Företagets ägare Mikko Wedín går in som aktieägare i Rototec och anställda kommer framöver arbeta inom Rototecs organisation.

”Vi har haft en bra tillväxt lik Rototec i mindre skala, för vår del var det ganska naturligt att tillhöra Rototec med tanke på deras kraftiga tillväxt och det passar oss. Vi kommer tillsammans att växa inom geoenergin.”, säger Upplands Borrteknik AB:s VD Mikko Wedín.

Behovet att förnya energilösningarna i stora fastigheter såsom skolor, sjukhus och köpcentra växer hela tiden och affären som nu gjorts stärker Rototec möjligheter att möta den ökande efterfrågan.

För mer information och intervjuer:

Mikko Ojanne
VD Rototec koncernen
+46 70 9521481
mikko.ojanne@rototec.se

Rototec är Europas största leverantör av geoenergilösningar och en driven branschinnovatör. Geoenergi är förnybar energi från marken som kan användas till att värma och kyla fastigheter i alla storlekar. Rototecs tjänster omfattar hela processen kring geoenergisystem – allt från konsultation till installation. Företaget grundades 2007 och bedriver verksamhet i hela Norden. Omsättningen år 2015 uppgick till 31 miljoner euro. www.rototec.se

Share: