Rototec Group har förvärvats av Formica Capital

Formica Capital, ett svenskt investeringsbolag, har förvärvat Rototec Group, Europas största leverantör av geoenergilösningar, från Intera Partners.

Formica Capital grundades 2018 av Olsson Eriksson-familjen och är ett investeringsbolag med långsiktigt investeringsperspektiv, vilket driver resultat under en stark hållbarhetsagenda både vad gäller investeringsval och i dess aktiva ägarmodell.

Rototec är deras fjärde förvärv inom fältet för hållbar energi. Deras investeringsportfölj inkluderar bland annat EcoKraft, ett ledande företag inom solceller, Sierra Energy, en utvecklare av teknik som förvandlar sopor till energi samt Swedish Algee Factory, som ökar energieffektiviteten hos solpaneler med hjälp av kiseldioxidalger.

Under de senaste åren har Rototec, som grundades 2007, växt snabbt och lönsamt tack vare en kombination av entreprenörskap och organisk tillväxt liksom en aktiv strategi för fusioner och förvärv.

”Vi har kunnat få Rototec att växa sedan 2014 till ett ledande företag inom förnybar energi i Norden. Jag vill tacka Rototecs ledning för deras utmärkta arbete och engagemang i att utveckla företaget dit det är idag. I detta skede är Formica Capital mycket bra ägare att ta Rototec till nästa tillväxtfas”, säger Juhana Kallio, partner på Intera.

Rototec är marknadsledande inom geoenergilösningar för medelstora och stora fastigheter och hanterar Europas största borrutrustningsflotta för geoenergi i Finland, Sverige och Norge. Rototec erbjuder alla tjänster från rådgivning och utformning av geoenergisystem till deras implementering.

Rototec har hittills borrat totalt 58 000 geoenergibrunnar med en beräknad besparing på 275 000 ton koldioxid, vilket motsvarar ett års utsläpp från hela Åland i Finland eller Varberg i Sverige eller Porsgrunn i Norge.

”I Rototec ser vi ett företag som har lyckats kombinera djup kompetens inom sektorn, operativ effektivitet och ledarskap för att bli den ledande leverantören i en mycket viktig bransch och vi ser stor potential för en fortsatt tillväxt. Vi hoppas kunna bidra till Rototecs fortsatta resa med vår erfarenhet och kompetens att växa såväl geografiskt som genom fusioner och förvärv och genom att utveckla nya affärsmodeller. Dessutom vill vi hjälpa geoenergi att kunna uppnå sin fulla potential som en klimaträddare inom och utanför Norden”, säger Teresa Enander, operativ chef på Formica Capital.

År 2020 hade Rototec intäkter på 51 miljoner euro och cirka 100 anställda. Marknadsutsikterna för geoenergi ser mycket lovande ut med ökade klimatmål. Rototecs ambition är att ytterligare konsolidera den nordiska marknaden, fortsätta att utveckla nya affärsmodeller och att expandera utanför Norden.

”Med Formica får vi en långsiktig partner vars erfarenhet av att bygga starka företag och expertis inom energisektorn kommer att vara en stor tillgång för oss. Deras starka tro på hållbara energisystem i kombination med deras fokus på påverkan och ansvar är helt i linje med våra värderingar och vår syn på framtiden. Vi ser stor potential i samarbetet för att fortsätta utveckla ett starkt Rototec in i framtiden”, säger Alexej von Bagh, vd, Rototec Group.

 

Mer information:

Alexej von Bagh, vd, Rototec Group, Alexej.vonbagh@rototec.fi eller tel. +358 50 597 8550

Joanna Viileinen, chef för marknadsföring och kommunikation, Rototec Group, joanna.viileinen@rototec.fi eller tel. +358 40 538 33 66. Bilder: https://material.rotomap.fi

 

Formica Capital
Formica Capital grundades 2018 av familjen Olsson Eriksson som är starkt engagerade i att bygga morgondagens högpresterande, hållbara företag. Formica är ett investeringsbolag med långsiktigt investeringsperspektiv, vilket driver resultat under en stark hållbarhetsagenda både vad gäller investeringsval och i dess aktiva ägarmodell.  Mer information: https://www.formicacapital.se/

Intera Partners
Intera är ett finskt tillväxtorienterat riskkapitalbolag. Intera strävar efter att investera i finska och svenska företag med en försäljning på 10 till 200 miljoner euro vid tidpunkten för investeringen och där Intera kan bli majoritetsägare. Intera grundades år 2007 och ägs av dess anställda. Intera förvaltar tre fonder med ett totalt kapital om 575 miljoner euro. Fondinvesterare inkluderar ledande nordiska och europeiska institutionella investerare. https://interapartners.fi/en

Rototec Group
Rototec är Europas största leverantör av geoenergilösningar och en innovatör på området. Geoenergi är förnybar energi som hämtas från marken. Med geoenergi går det att värma upp och kyla fastigheter av alla storlekar. Rototec har ett komplett utbud som täcker hela processen från konsulttjänster och design av energisystem till implementering. Rototec Group bildades 2007 och företaget är verksamt i Skandinavien. År 2020 var företagets omsättning cirka 51 miljoner euro. www.rototecgroup.com

 

 

Share: