Rototec har förvärvat Fürst VVS- & Energiteknik AB, ett teknikföretag i Sverige

Europas största geoenergiföretag Rototec har förvärvat Fürst VVS- & Energiteknik AB, ett teknikföretag i Sverige. Fürst VVS- & Energiteknik AB har i över 30 års tid erbjudit konsulttjänster inom VVS- och energiteknik till fastighetsägare. Bolaget kommer att bli Rototec Groups helägda dotterbolag och kommer även i fortsättningen att verka under det egna varumärket. Fürst VVS- & Energiteknik AB kommer samtidigt också att bli del av Rototec Groups Heating and Cooling Consulting-affärsenhet.

Företaget tillhandahåller konsult- och projektledningstjänster, genomför energiundersökningar (luftkonditionering ocher det egna varumärket. Fürst VVS- & Energiteknik AB kommer samtidigt också att bli del av Rototec Groups Heating and Cooling Consulting-affärsenhet. inomhusklimat) och energibedömningar. Företaget betjänar huvudsakligen den offentliga sektorn men även ett antal privata företag i Stockholmsområdet.

”Vi vill växa både organiskt och genom förvärv, och förvärvet av Fürst VVS- & Energiteknik AB passar perfekt in i denna strategi. Detta förvärv stöder också vår Heating and Cooling Consulting-affärsenhets strategi att bli nummer ett i konsulttjänster inom värme- och kyla. Fürst VVS- & Energiteknik AB:s produktportfölj kompletterar synnerligen väl vårt utbud av tjänster i Sverige och ger oss möjlighet att erbjuda ett större tjänsteutbud till våra kunder. Vi är jätteglada att kunna erbjuda ett brett urval av konsult- och tekniktjänster av högsta kvalitet också i Sverige”, berättar Mikko Ojanne, VP, Development på Rototec Group.

”Vi är jätteglada över att få bli en del av Rototec Group. Detta kommer att ge oss större möjligheter att arbeta i stora projekt i Sverige och också att i större utsträckning specialisera oss på geoenergi. Det känns fantastiskt att få bli en del av en större koncern och växa med moderbolaget”, säger Johan Fürst, VD på Fürst VVS- & Energiteknik AB.

Ytterligare information:

Joanna Viileinen, Marketing and Communications Manager, Rototec Group, joanna.viileinen@rototec.fi eller tel. +358 40 538 33 66. Bilder: https://material.rotomap.fi

 

Rototec Group
Rototec är Europas största leverantör av geoenergilösningar och en innovatör på området. Geoenergi är förnybar energi som hämtas ur marken. Med geoenergi går det att värma upp och kyla fastigheter av alla storlekar. Rototec har ett komplett utbud som täcker hela processen från konsulttjänster och design av energisystem till implementering. Rototec Group bildades 2007 och företaget är verksamt i Norden. År 2020 var företagets omsättning 51 miljoner euro. www.rototecgroup.com

Fürst VVS- & Energiteknik AB
Fürst VVS- & Energiteknik AB har i över 30 års tid erbjudit konsulttjänster inom VVS- och energiteknik till fastighetsägare. Företaget erbjuder konsult- och projektledningstjänster, energiundersökningar (luftkonditionering och inomhusklimat), och energibedömningar. Företaget betjänar huvudsakligen den offentliga sektorn men även ett antal privata företag i Stockholmsområdet. Mer information www.furst-vvs.se

 

 

 

Share: