Rototec sänker koldioxidutsläppen ytterligare tack vare geoenergi; föregående år minskade utsläppen med 275 850 ton

Rototec grundades år 2007. Föregående år borrade företaget mer än 7 000 energibrunnar, och har producerat mer än 58 000 energibrunnar totalt i de nordiska länderna. Företaget har vuxit till Europas största inom geoenergiområdet, och energibrunnarna som Rototec borrade under 2020 medförde en minskning av koldioxidutsläppen med 275 850 ton.

Rototec har borrat mer än 58 000 geoenergibrunnar i Norden, som producerar miljövänlig energi motsvarande 668 556 fat råolja. Detta har lett till en minskning av koldioxidutsläppen med sammanlagt 275 850 ton enbart under år 2020 (238 890 ton år 2019).  Som jämförelse motsvarar denna mängd 240 497 enkelresor med flyg från Stockholm till Bangkok, eller 49 259 varv runt jorden med bil. En övergång till geoenergi skulle starkt bidra till att nödvändiga klimatmål kan uppnås.

Under 2020 kunde företaget verkställa sina projekt tack vare god planering, skickligt genomförda arbeten och god beredskap avseende den föränderliga Covid-19-situationen.  Omsättningen var god; strax över 51 miljoner Euro (56,7 miljoner Euro 2019). Företaget genomförde mer än 3 000 projekt under året. Genomsnittligt borrdjup för alla energibrunnar – små, medium och stora – var 237 meter.

”Vi är lönsamma tack vare vår framgångsrika strategi, och uppnådde ett bra resultat för året trots den rådande Covid-19-situationen. Vi utvecklar kontinuerligt våra produktionsmetoder för att behålla tätpositionen inom geoenergiområdet. Under 2021 kommer vi att genomföra många intressanta projekt såsom HYBGEO-projektet, där vi avser att borra medeldjupa brunnar (600–1 000 meter) på ett kostnadseffektivt sätt”, säger Alexej von Bagh, Managing Director, Rototec Group.

Rototec är Europas största geoenergiproducent och erbjuder många typer av tjänster från rådgivning och utformning av geoenergifält till slutlig implementering. Företaget har sitt huvudkontor i Finland, och flera kontor på olika platser i Sverige och Norge.

 

Ytterligare information:

Joanna Viileinen, Marketing and Communications Manager, Rototec Group, joanna.viileinen@rototec.fi eller tel.: +358-40 538 33 66. Bilder: https://material.rotomap.fi

Rototec
Rototec är Europas största leverantör av geoenergilösningar och en betydande innovatör på området. Geoenergi är förnybar energi som kan utvinnas ur marken. Med geoenergi kan byggnader av alla storlekar värmas upp eller kylas ned. Rototec erbjuder allomfattande tjänster från rådgivning och utformning av energisystem till slutlig implementering. Rototec Group grundades 2007 och företaget är verksamt i Skandinavien. Företagets omsättning 2020 uppgick till ca 51 miljoner Euro. www.rototec.se www.rototecgroup.com

Share: