Vattenhantering med RotoCont och RotoCont+

Rototec bedriver ett aktivt arbete för en välmående miljö. För att bidra till en mer hållbar planet miljöanpassar vi hela vår arbetsprocess. En viktig del i detta är korrekt hantering av vatten. För att rengöra vatten på bästa sätt har vi lanserat RotoCont och RotoCont+ (patent ansökt). Utöver en standard separationscontainer är det med RotoCont vattenhanteringscontainer möjligt att rengöra vattnet en andra gång innan det pumpas vidare.


RotoCont

RotoCont+
Share: