Vi är det första geoenergiföretaget i hela Norden att bli certifierad för kvalitet, miljö och arbetsmiljön

Rototec är det första geoenergiföretaget i hela Norden att bli certifierad för kvalitet, miljö och arbetsmiljön. ISO 14001-certifiering visar vårt engagemang för miljöskydd och hållbarhet medan ISO 9001 är en garanti för kvaliteten av våra tjänster och företag. ISO 45001 visar dessutom att vi arbetar för att skapa en säker och hälsosam arbetsplats för alla. Certifieringarna bekräftar återigen vikten för oss på Rototec av att agera ansvarsfullt och tillhandahålla kvalitetstjänster – på våra kunders, anställdas och vår gemensamma miljös villkor.

Share: