Så samarbetar vi med dig i våra geoenergiprojekt

Med Rototec i ditt geoenergiprojekt får du en pålitlig partner och en hållbar energilösning. Våra projekt innefattar kostnadsberäkningar, konsultation och kartläggning för hela genomförandet – från ett första möte till en färdig geoenergianläggning. Här kan du läsa mer om hur vi samarbetar med dig i våra projekt. 

 


Den bästa lösningen för ditt geoenergiprojekt

För oss på Rototec är det viktigt att vi använder våra medarbetares erfarenheter för att skapa och leverera den bästa tänkbara geoenergilösningen i varje projekt. Vi jobbar hårt för att leva upp till, och överträffa, kunders och partners önskemål och behov. Enligt oss bygger ett gott samarbete på förtroende, ansvar och professionalism. Här kan du läsa om allt som du behöver veta när du går in i ett samarbete med Rototec ​​och vilka fördelar det ger dig som partner eller kund.

Väljer du geoenergi tillsammans med Rototec får du ett prisvärt, pålitligt och förnybart alternativ för energiförsörjning. Vi levererar bergvärme och bergkyla i allt från mindre hus, till stora fastigheter och industrianläggningar. Vi erbjuder dessutom konsultation inom alla typer av geoenergiprojekt – oavsett om projekten är påbörjade eller befinner sig i startgroparna.

Vill du komma i kontakt med våra experter inom geoenergi? Kontakt oss här! 

Vad innefattar ett samarbete med Rototec?


Idag kan vi ödmjukt säga att vi är Europas största leverantör av geoenergilösningar. Vi är en erfaren innovatör i branschen, med tjänster som innefattar en komplett leverans av geoenergianläggningar – allt från konsultation till färdig installation.

Sedan vi grundades 2007 har vi byggt upp en bred erfarenhet genom våra leveranser och projektsamarbeten. Vi har borrat över 60 000 energibrunnar och arbetar hela tiden med nya, spännande projekt. I våra samarbeten kommer du därför att kunna förvänta dig hög kvalitet från en pålitlig och erfaren leverantör. Genom att samarbeta med bland annat bygg- och energiföretag, samt VVS-installatörer, kan vi garantera professionalitet och resurseffektivitet.

Rototec kan erbjuda allt från konsulttjänster, utbildningar och energiberäkningar. Våra konsulttjänster innefattar kostnadskalkyler för både mindre och större projekt, samt kartläggning av rätt metoder och genomförande för att leverera branschledande geoenergiprojekt. Våra tjänster kan dessutom anpassas för att fungera i påbörjade projekt.

Mätningar av berggrunden och planering av energibrunnsparker


När ett stort geoenergisystem ska anläggas gör vi ofta först en TRT (Termisk Repsons Test). En TRT genomförs för att ta reda på vissa grundläggande termodynamiska egenskaper i berget, som till exempel bergets värmeledningsförmåga, den allra viktigaste parametern. Här kan du läsa mer om TRT i våra geoenergiprojekt. 

Utifrån en fastighets eller byggnads behov av värme och kyla, tillgängligt område där det går att borra, bergets termodynamiska egenskaper (uppmätta i en TRT eller antagna baserade på erfarenhet) och egenskaperna hos värme- och kylsystemen i fastigheten gör vi sedan simuleringar för att få fram en lämplig energibrunnspark.
Simuleringen görs vanligen med programmet Earth Energy Designer (EED). En EED tar fram lämpligt djup på brunnarna, avstånd emellan dem och geometriskt mönster (som till exempel rektangel, kvadrat, L-form eller linje). Simuleringen tar fram den optimala konfigureringen av energibrunnsparken och säkerställer att man inte borrar för lite (då levereras inte den energi som behövs) eller för mycket (onödiga kostnader).

Borrning av geoenergiprojekt


Vi på Rototec utför borrning av energibrunnar för alla typer av geoenergiprojekt. Vi monterar dessutom hela kollektorsystemet som överför värme till eller från borrhålen, till värmepumpen och från kylsystemen. 

Det tar normalt en dag att borra en brunn. Borroperatören kommer till platsen i en lastbil utrustad med en borrigg. Borriggen väger 9 ton, är 6 meter lång och blir 6,5 meter hög under borrning. Under borrning behöver borroperatören mycket utrymme för utrustningen. Av säkerhetsskäl är det förbjudet för andra att vistas i området medan arbetet pågår. Borroperatören behöver tillgång till el och vatten under arbetet. 

När borrningen är klar så monteras kollektorsystemet. Den så kallade kollektorn (en dubbelriktad slang fylld med en köldbärarvätska, vanligen en blandning av vatten och bioetanol) monteras då i borrhålet. Här ansluts dubbelriktade markslangar som transporterar vätskan till och från undercentral eller pannrum. Köldbärarvätskan cirkulera i borrhålet och markslangarna och för värme till och från fastighetens värmepump och kylsystem. Markslangen grävs vanligtvis ner cirka 50 cm och vi borrar genom fasaden med en diamantborr för att föra in rör till anläggningen. Hålen har en diameter på 70 mm. 

När borrningen är genomförd tar vi hand om borrkaxet – krossat berg blandat med vatten. Borrkaxet deponeras i speciella containrar och körs från platsen för att hanteras vidare. 

En framtidssäker energilösning med Rototec


Geoenergi är en långsiktig och hållbar energilösning som bidrar till en grön framtid. Med hjälp av våra experter inom mätning, beräkning och planering kan vi garantera funktionella, tillförlitliga och säkra geoenergianläggningar som håller i många decennier framåt. 

En geoenergianläggning kännetecknas av en relativt stor investeringskostnad, men som sedan endast behöver minimalt underhåll, utan några egentliga merkostnader. Värme- och cirkulationspumpar har en teknisk livslängd på cirka 18 till 20 år, medan resterande delar som används i systemen praktiskt taget är underhållsfria och har en ännu längre livslängd. Rototecs experter menar att energibrunnarna har en livslängd på runt 100 år.

Vår långa erfarenhet, breda produktportfölj och stora kontaktnät gör att vi kan leverera framgångsrika samarbeten och projekt, oavsett storlek och utformning. Vi arbetar med både kommersiella och offentliga företag i hela Norden, alltid med höga krav på miljö och kvalitet. Så, vad kan du förvänta dig i ett samarbete med oss?

  • Rototec är Nordens första certifierad partner för kvalitet, miljö och arbetssäkerhet (ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001).
  • Hög leveranssäkerhet. Rototec har Nordens mest moderna och omfattande maskinkapacitet. Vi kan därför snabbt och säkert leverera högkvalitativa geoenergiprojekt – oavsett storlek, omfattning och komplexitet.
  • Du som partner kan smidigt och enkelt beställa borrtider för dina projekt genom systemet Rotomap. Här samlas alla viktiga dokument på ett ställe vilket gör ditt projekt mer lättöverskådligt och hanterbart. Systemet ger dig dessutom möjligheten att följa framstegen i projektet och få tillgång till alla viktiga rapporter och statistik.
  • Avancerade arbetsmetoder, för bästa resultat. Vi utför allt från mätningar och simuleringar, till 3D-grafik och förstudier. Vi använder alltid den senaste tekniken för att säkerställa hög kvalitet i slutprodukten.
  • Optimerade lösningar. Våra projektledare säkerställer ett professionellt genomfört geoenergiprojekt. Med hög kompetens och lång erfarenhet garanterar vi dig en energilösning som är anpassad efter dina behov och som är effektiv och pålitlig. 

Alla tjänster från samma leverantör 


Geoenergianläggningar för stora fastigheter och byggnader är ofta komplexa installationer som med största sannolikhet kommer att stöta på utmaningar. Vi har därför tagit fram en helhetslösning som är särskilt väl lämpad för stora objekt. Lösningen inkluderar termiskt responstest (TRT) och simuleringar av brunnsparker för att säkerställa en välfungerande geoenergianläggning redan i ett tidigt stadie av projektet.

Vi erbjuder dessutom en projektplaneringsmodell som hjälper oss att optimera respektive geoenergianläggning och göra lösningen mer miljövänlig. Modellen innefattar objektets energibehov, vilket basera på mätningar och analyser. Vid behov kan våra experter också hjälpa dig att bedöma vilka externa delar som är bäst lämpade för ditt projekt.

Kontakta våra experter inom geoenergi 


Vill du veta mer om våra geoenergianläggningar och konsulttjänster för byggprojekt, mätningar eller kompletta helhetspaket? Eller, vill du bara ta ett snack med våra experter ​​om geoenergi? Tveka inte att kontakta oss! 

Share:
Rototec-contact-us-SE-img

Vill du veta mer om Rototec?

Vi på Rototec brinner för geoenergi – framtidens smartaste och mest miljövänligaste energilösning. Kontakta våra experter om du vill veta mer!