Fastighetskyla med bergvärme

Fastighetskyla med bergvärme

Sommaren 2018 gick till historien som en av de varmaste somrarna någonsin och även i Sverige fick vi svettas i rekordvärme. Många började fundera på hur man effektivt kan kyla lägenheten eller fastigheten. Kylning med olika eldrivna apparater förbrukar mycket energi, vilket ökar koldioxidutsläppen. I många offentliga inrättningar, såsom sjukhus, är fastighetskylan dessutom otillräckligt dimensionerad när vi till följd av klimatuppvärmningen får rekordvarma somrar allt oftare.

Fjärrkyla används i någon mån, men att anlägga fjärrkylaledningar i tätt bebyggda städer är både arbetsamt och kostsamt. Utanför större tätorter är fjärrvärme och fjärrkyla inte ens tillgängliga alternativ. Fastighetskyla fås ekologiskt och med låga kostnader från samma geoenergisystem som ger värmeförsörjningen. Samtidigt ökar det systemets effektivitet.

Norrlands universitetssjukhus i Umeå valde att utöver fjärrvärmen anlägga en geoenergilösning som producerar cirka 20 procent av uppvärmningen och cirka 95 procent av kylningen. Tack vare detta sparar sjukhuset cirka 12 000 kronor per dag i energikostnader. Pengarna som sparas används i vården av patienterna. Avsikten är att bygga ut geoenergisystemet. Den stora besparingspotentialen kommer från att sjukhuset behöver uppvärmning och kylning samtidigt. På sommaren, när behovet av kylning är stort, genereras extra värme som lagras i borrhålslager inför vintern.

Se alla våra referensobjekt >

Share: