Bergvärme ger stora fördelar till Norrlands Universitetssjukhus

Norrlands Universitetssjukhus

330 000 m2
4400 ton utsläppsminskning tack vare geotermiskt kraftverk

Norrlands universitetssjukhus byggdes 1907 och är 330 000 kvadratmeter stort. Sjukhuset är ett bra exempel på utnyttjande av geoenergi i ett stort fastighetskomplex. 


Förmånlig bergvärme till universitetssjukhuset


På Norrlands Universitetssjukhus installerades utöver fjärrvärme, också en geoenergilösning, med vilken man producerar cirka 20 procent av uppvärmningen och cirka 95 procent av kylningen.

– Ju större anläggning geoenergisystemet installeras i, desto bättre resultat uppnår man, säger fastighetschef Hans Johansson vid Norrlands universitetssjukhus.

Både vad det gäller teknik och ekonomi är det mycket lämpligt med geoenergi, det vill säga bergvärme och -kyla som energikälla i stora fastigheter. Tack vare geoenergi sparar sjukhuset cirka 1 200 euro per dag i energikostnader. Pengarna som man sparar används istället inom sjukvården.

– Den ekonomiska aspekten har så klart en stor betydelse. Tack var den får vi saker att hända. Men en annan viktig aspekt är funktionssäkerheten och att vi minskar vårt koldioxidutsläpp. Vi är inte heller beroende av någon extern leverantör, betonar Johansson.

Värmen börjat orsaka problem på sjukhus och vårdinrättningar, såsom sommaren 2018 visade. Tack vare kylningen som man utan extra kostnader får från samma system, är bergvärme en livskraftig energiform även på stora inrättningar. Infrastrukturen i städerna utgör sällan något hinder för att borra energibrunnar, vilket innebär att det hade varit möjligt att använda bergvärme på fler sjukhus.

Här du kan du läsa mer om hur geoenergianläggningar kombinerar uppvärmning och nedkylning av fastigheter och byggnader

Planering av utbyggnad av energianläggningen


Vid Norrlands universitetssjukhus planerar man för att bygga ut geoenergisystemet ytterligare. Fastighetens potential för besparing ligger i att man på sjukhuset behöver uppvärmning och kylning på samma gång. När behovet av kylning är stort på sommaren, genereras extra värme, som lagras i borrhålslager inför vintern. Därigenom fungerar systemet effektivt året runt samtidigt som det är miljövänligt.

– Miljöaspekten var viktig för oss. Geoenergi är en förnybar energiform och tack vare den har vi minskat våra årliga koldioxidutsläpp med 4 400 ton.

För att kunna utnyttja geoenergisystemet optimalt och för att systemet ska fungera korrekt, utför Rototec en förutredning och geoenergimätningar av berggrunden (TRT). Med mätningen undersöks berggrundens termiska respons för dimensioneringen av energifältet. Energibrunnarnas antal och djup samt avstånden mellan dem måste alltid dimensioneras utifrån fastighetens behov. Vi säkerställer att våra energilager fungerar optimalt med hjälp av det internationella EED-programmet för planering och simulering. Vi erbjuder även konsultation under inledningsskedet i form av kostnadsuppskattningar och kartläggning av olika metoder.

 

Share:

Samarbeta med Rototec

Vill du läsa mer om hur det är att samarbeta med Rototec och vad du kan förvänta dig av ett samarbete med oss? Ladda då ner vår broschyr och läs mer!