Högsbo närsjukhus, Göteborg – Bergvärme är en del i arbetet att halvera energianvändningen till 2030.

I mars 2021 påbörjade Rototec arbetet med 46 borrhål till bygget av Högsbo närsjukhus i Göteborg. Genom borrhålen utvinns hållbar geoenergi som kommer användas för uppvärmning och kylning av det nya sjukhuset. Bergvärme är en del av Västra Götalandsregionens arbete att halvera energianvändningen till 2030.

”Möjligheten att kunna maximera värmeåtervinningen genom energilagring leder både till mindre miljöpåverkan och lägre energikostnader för oss”, berättar Hannah Gradman, huvudprojektledare på Västfastigheter. Läs mer

 

Share: