Bergvärme ska halvera energiförbrukningen på Högsbo Närsjukhus

Högsbo Närsjukhus

46 st Energibrunnar
I mars 2021 påbörjade Rototec arbetet med 46 borrhål till bygget av Högsbo närsjukhus i Göteborg. Genom borrhålen utvinns hållbar geoenergi som används för uppvärmning och kylning av det nya sjukhuset. Bergvärme är en del av Västra Götalandsregionens arbete med att halvera energianvändningen till år 2030.

46 borrhål som utvinner hållbar energi


Rototec fick i uppdrag att genomföra en TRT-mätning på platsen. Med TRT-mätningen samlade vi viktig information om platsens geotermiska egenskaper, för att sedan borra ett provhål som samlade data under ett par dagar. Resultatet av visade att bergets egenskaper tillsammans med den framtida byggnadens behov kommer att fungera optimalt med totalt 46 borrhål som utvinner hållbar och kostnadseffektiv geoenergi. Att borra och installera en större geoenergianläggning till det nya sjukhuset är en del i Västra Götalandsregionens mål om att halvera energianvändningen i egna lokaler till 2030. Med hjälp av Rototecs geoenergianläggning kan nu bergvärme och bergkyla lagras och återvinnas året om, i många år framöver. Hannah Gradman, huvudprojektledare på Västfastigheter, berättar: 

Möjligheten att kunna maximera värmeåtervinningen genom energilagring leder både till mindre miljöpåverkan och lägre energikostnader för oss. Vi är mycket nöjda med resultatet hittills. 

Smart energilösning för tre byggnader


Bygget av det nya närsjukhuset består av totalt tre byggnader. Ett parkeringshus där Rototec genomförde själva borrningen och installation av kollektorrör, en försörjningsenhet där energin först leds och själva sjukhusbyggnaden. Högsbo närsjukhus ska stå klart under 2023 och blir en viktig del i utvecklingen av närsjukhusvården i Göteborg. Med toppmoderna lokaler och med fokus på klimatsmarta lösningar kommer patienterna att erbjudas ett brett utbud av olika specialinriktningar inom vuxen- och barnsjukvård. Projektet drivs av Västfastigheter, Skanska är huvudentreprenör och Rototecs uppdragsgivare i projektet. Sweco Architects har ritat sjukhuset.

Share:

Samarbeta med Rototec

Vill du läsa mer om hur det är att samarbeta med Rototec och vad du kan förvänta dig av ett samarbete med oss? Ladda då ner vår broschyr och läs mer!