Rototec och hållbarhet

Hållbarhet genomsyrar hela Rototecs verksamhet. Vi strävar ständigt efter att våra produkter och tjänster ska ligga i linje med både Sveriges och EU:s klimatmål, så att vi som företag kan bidra till en bättre och mer hållbar framtid. Men, vad betyder hållbarhet rent konkret för Rototec och vårt arbete? Läs mer om detta och varför våra geoenergianläggningar är ett bra och hållbart alternativ för energiförsörjning både för miljön och för plånboken.
 

Geoenergi en hållbar och klimatsmart energikälla


I samband med den första oljekrisen i början av 1970-talet satsade Sverige, som en av de första länderna, på forskning inom markburen energi och energilagring. Satsningarna ledde till att Sverige idag är ett framstående land inom geoenergi - vår för närvarande tredje största förnybara energikälla. Hela 20 TWh förnybar, lokal och gratis kyla och värme kan idag levereras till svenska hushåll, fastigheter och andra objekt, tack vare utvinning av geoenergi.

Geoenergi, en kombination av energikällor som till exempel bergvärme och bergkyla, klassas idag som en av de smartaste och mest hållbara energilösningarna som existerar. Energin är ett miljövänligt, självständigt och ekonomiskt val av energiförsörjning - ett aktivt val för en mer hållbar framtid. Den främsta hållbarhetsfaktorn är att geoenergianläggningar i stort sätt är utsläppsfria och att energiformen klassas som förnybar. Energin som utvinns är lagrad i berggrunden eller marken och utvinns för att både värma upp och kyla ner alla olika typer och storlekar av objekt. Den stora fördelen, sett ur ett hållbarhetsperspektiv, är att värme och kyla kan kombineras i samma system.

Att installera ett värmepumpsystem för geoenergi är ett stort steg mot en hållbar energiproduktion. Förnybar bergvärme ökar Sveriges självförsörjningsgrad och minskar rejält på utsläppen. De minskade utsläppen är både i form av CO2, men också av andra miljöförstörande gaser och ämnen som till exempel orsakar försurning.  

Läs mer om hur en av våra kunder har minskat sitt koldioxidutsläpp med 4400 ton per år.

Vad betyder hållbarhet för Rototec?


Hållbarhet för oss på Rototec handlar framför allt om klimat- och miljöfrågor, men också om ekonomiska aspekter för investerare, fastighetsägare och aktörer som nyttjar geoenergi. Vi som företag strävar efter att uppnå en hållbar utveckling av vår verksamhet, med produkter och tjänster som tillfredsställer behov, utan att äventyra kommande generationers tid på jorden. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra processer för utvinning och användning av energin i våra anläggningar. Ett hållbart företagande för oss innebär i grund och botten att vi tar ansvar för vår verksamhets påverkan på samhället, framför allt genom att minimera vårt CO2-avtryck och resursåtgång. 

Vi vill att geoenergi ska kunna nyttjas av en bred målgrupp, oavsett om det rör sig om småhus eller större objekt som sjukhus eller fabriker. Våra geoenergianläggningar har ett stort fokus på verkningsgrad, vilket betyder att det ska gå åt så lite energi som möjligt för att driva anläggningarna och hålla nere driftskostnader. Att använda geoenergi innebär att vi i framtiden inte blir lika beroende av en utomstående leverantör av energi, då vi istället kan gå mot att bli mer självförsörjande.

Hållbarhet inom geoenergi kopplas även till att snabbt får valuta för pengarna. Inte nog med att geoenergi till exempel ökar värdet på en fastighet, det bidrar också till att stora kostnadsbesparingar kan göras på längre sikt. Kostnadsbesparingarna kan istället användas till att investera i ytterligare energiförbättrande åtgärder för byggnaden, som till exempel solceller.

Formica förvärvar Rototec


Under 2021
förvärvade investmentbolaget Formica Capital, Rototec Group. Den här milstolpen är ett kvitto på Rototecs hållbarhetsarbete, då Formica har en tydlig hållbarhetsagenda i sina investeringsval. Enligt Formica är vi på Rototec en attraktiv energileverantör som erbjuder smarta och gröna framtidslösningar, samt att vi är ett bolag som hela tiden tar ansvar för sin verksamhet och ständigt arbetar för att utvecklas.

Formica investerar endast i bolag som är med och driver på omställningen till ett mer hållbart samhälle. Enligt Formica är det den här typen av bolag som kommer att vara mest lönsamma och attraktiva i framtiden. Rototec har förvärvats efter följande tre kriterier:

  • Affärsidén – positiv utifrån ett omställnings- och hållbarhetsperspektiv.
  • Ledningen –  syftesdriven, inte bara se till lönsamhet.
  • Ansvarstagandet – bedriver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt.
  • Tre anledningar till att geoenergi är ett hållbart alternativ

Därför är geoenergi ett hållbart alternativ

  • Förutsägbara och transparenta energikostnader. Priset på geoenergi är inte kopplat till marknadspriser på bränsle. Det gör att priserna alltid är förutsägbara och transparenta.
  • Minskade utsläpp av till exempel CO2. Geoenergi är ett effektivt sätt att minska på koldioxidutsläppen. Att installera geoenergi kan göra fastigheter och andra objekt nästan helt koldioxidneutrala.
  • Självförsörjning och energieffektivitet. Geoenergin hämtas och produceras lokalt, i närheten av anläggningen, vilket ökar energieffektiviteten.

Vi är experter på energilösningar


Vi står inför en stor förändring gällande effektiv och hållbar energiproduktion. Med Rototec kan du nyttja energin som finns rakt under våra fötter på ett miljösmart sätt. Vi har på kort tid växt till Europas största leverantör av geoenergi och vi erbjuder omfattande geoenergianläggningar, hela vägen från konsultation till installation av anläggningen. Med hållbarhet och kvalitet som utgångspunkt i vårt arbete jobbar vi ständigt för att hela tiden kunna utveckla och erbjuda ännu smartare energiproduktion, som efterlever kraven som ställs på oss som leverantör. Att samarbeta med oss innebär att geoenergiprojekt noggrant anpassas efter specifika behov och enligt önskad omfattning.

Share:
Rototec-contact-us-SE-img

Vill du veta mer om Rototec?

Vi på Rototec brinner för geoenergi – framtidens smartaste och mest miljövänligaste energilösning. Kontakta våra experter om du vill veta mer!