Brf Vapensmeden, Stockholm

Från fjärrvärme till bergvärme – en halvering av energikostnaderna 


Bostadsrättsföreningen BRF Vapensmeden i centrala Stockholm satsar på hållbar och kostnadseffektiv energiförsörjning för framtiden. På uppdrag åt Energipartner AB fick Rototec förtroende att tillgodose föreningens värmebehov med hjälp av borrhål för geoenergi.

Smidig och snabb installation av anläggningen


Fler och fler bostadsrättsföreningar väljer att investera i bergvärme. För BRF Vapensmeden innebär omställningen från fjärrvärme till bergvärme att föreningen nu investerat i ett mer ekonomiskt och hållbar energilösning. Uppvärmning utgör ofta den största kostnadsposten för en bostadsrättsförening och fjärrvärmeavtalen kan både vara dyra och bundna till en fast leverantör med få möjligheter till påverkan. BRF Vapensmeden är nu mer självständiga med sitt val av energileverantör samtidigt som bergvärme är en god investering med ekonomisk lönsamhet.

Genom tydlig information till våra medlemmar om vad bytet till geoenergi innebär och hur arbetet kommer att bedrivas har vi fått en bra acceptans för genomförandet. Alla verkar entusiastiska och då gör det ju inte så mycket om det bullrar lite under en kortare period. Arbetet med geobrunnarna och slangsättningen har skötts på ett mycket effektivt sätt och samarbetet med de på plats har fungerat mycket bra, säger Karl-Erik Gamnis, ordförande i BRF Vapensmeden.

Under arbetets gång har fjärrvärmen kopplats bort och man använder nu istället elpanna som spets. Arbetet gick snabbt och smidigt trots de djupa borrhålen. På bara 8 arbetsdagar hade Rototec borrat 4st brunnar med ett djup på 450m styck. Detta projekt är ett tydligt bevis på att bergvärme även kan användas i tätbebyggda stadskärnor.

Share: