Brf Vapensmeden satsar på hållbar och kostnadseffektiv energi

BRF Vapensmeden

4 Energibrunnar
450 m Djup

Fler bostadsrättsföreningar väljer att investera i bergvärme. För BRF Vapensmeden innebär omställningen från fjärrvärme till bergvärme att föreningen nu investerat i ett mer ekonomiskt och hållbar energilösning.


Bergvärme halverade energikostnaderna 

Uppvärmning utgör ofta en stor kostnad för en bostadsrättsförening, då fjärrvärmeavtalen kan vara både dyra och bundna till en fast leverantör, med ytterst få möjligheter till påverkan. BRF Vapensmeden valde att gå en annan riktning och är numer självständiga genom sitt val av bergvärme. Dessutom är bergvärme en god investering med ekonomisk lönsamhet.

Genom tydlig information till våra medlemmar om vad bytet till geoenergi innebär och hur arbetet kommer att bedrivas har vi fått en bra acceptans för genomförandet. Alla verkar entusiastiska och då gör det ju inte så mycket om det bullrar lite under en kortare period. Arbetet med geobrunnarna och slangsättningen har skötts på ett mycket effektivt sätt och samarbetet med de på plats har fungerat mycket bra, säger Karl-Erik Gamnis, ordförande i BRF Vapensmeden.

Smidig och snabb installation av anläggningen


Under arbetets gång har fjärrvärmen kopplats bort och man använder nu istället elpanna som spets. Arbetet gick snabbt och smidigt trots de djupa borrhålen. På bara 8 arbetsdagar hade Rototec borrat 4st brunnar med ett djup på 450m styck. Detta projekt är ett tydligt bevis på att bergvärme även kan användas i tätbebyggda stadskärnor.

Share:
Rototec-Bergvarmeguide-for-bostadsrattsforeningar_featured-img

Bergvärme för bostadsrättsföreningar

Läs mer om geoenergi för bostadsrättsföreningar i vår broschyr. Kontakta Rototec för ytterligare information!