Kombinerad berg- och fjärrvärme kostnadsbesparingar för Brf Uppsalahus

Under 2019 valde Bostadsrättsföreningen Uppsalahus nr 27 att satsa på hållbar energiförsörjning - bergvärme i kombination med fjärrvärme. I samarbetet mellan Rototec och Gerox var Rototec ansvarig för dimensionering och projektering av energilagren. Kombinationen av energikällor minskar idag föreningens uppvärmningskostnader med i snitt en miljon kronor per år, dessutom reduceras klimatpåverkan markant.

Planering och projektering av bergvärmelösning


Fler och fler bostadsrättsföreningar väljer att investera i bergvärme. Utöver att vara kostnadseffektiv och utsläppsfri ökar dessutom energiformen fastighetens värde. Det är därför inte konstigt att även Brf Uppsalahus nr 27 valde en grön investering och nyttjar nu gratis värme som finns lagrad i marken i kombination med fjärrvärme.

– Genom att anlita Rototec för projekteringen så vet vi att lösningen som produceras är optimerad utefter fastighetens specifika behov. Vårt mångåriga samarbete har lett till många lyckade projekt, säger Per Melin, marknadsansvarig på Gerox.

Detaljrika mätningar av berggrunden


I projekteringsskedet utförs ofta detaljrika mätningar av berggrunden och byggnaden. I detta projekt använde Rototec det internationella simuleringsprogrammet Earth Energy Designer (EED) för att analysera fastighetens specifika energi- och effektbehov. Ju större bergvärmeanläggning som ska installeras desto viktigare är denna typ av mätning. Antalet borrhål och dess inbördes avstånd kan då optimeras enligt objektets tekniska krav.

Den slutliga bergvärmeanläggningen i Uppsala producerar nu cirka 1 380 MWh värmeenergi per år, det vill säga över 40 % av all värme som bostadsrättsföreningen behöver. Under projektet så förberedes det även för att bergkyla skall kunna utnyttjas vid ett senare skede, genom att fullt preparera systemet inför detta.

– Bergvärme passar utmärkt till stora fastigheter som denna då man får hög funktionssäkerhet samt besparingar jämfört med många andra energiformer. Värme och kyla från samma system är också något som lockar många. Dessutom behövs det inget underhåll på installationen i marken, berättar Fredrik Attemark, projektledare på Rototec.

Låter detta som något för er bostadsrättsförening? Rototec och Gerox undersöker gärna om även ni kan nyttja förnybar geoenergi och samtidigt bidra till en bättre miljö samt få minskade uppvärmningskostnader. 

Share:
Rototec-Bergvarmeguide-for-bostadsrattsforeningar_featured-img

Bergvärme för bostadsrättsföreningar

Läs mer om geoenergi för bostadsrättsföreningar i vår broschyr. Kontakta Rototec för ytterligare information!