HSB Brf Bergmossen satsar på framtidens energi

Brf Bergmossen

143 Lägenheter

Rototec fick i uppdrag att tillgodose Brf Bergmossens värmebehov med hjälp av ett bergvärmesystem. Samarbetet mellan Rototec, Gerox och E.ON (avtalspartner med Brf Bergmossen) gick som planerat och den nya anläggningen färdigställdes i slutet av 2019. Nu värms bostadsrättsföreningens 143 lägenheter upp klimatvänligt och kostnadseffektivt.

Bergvärme – smartare energi för BRF:er


Bergvärme är ett självklart val aktörer som vill investera i hållbara lösningar och minska sina uppvärmningskostnader. Då bostadsrättsföreningen Bergmossen i Gustavsberg valde att borra för och installera bergvärme anlitades Rototec för dimensionering och projektering. Projekteringsskedet i alla Rototecs bergvärmeprojekt innebär därför en fördjupad analys av geoenergisystemets energilast. Under vår långa erfarenhet inom bergvärmelösningar har vi konstaterat att avancerade undersökningar i ett tidigt skede har stora fördelar för hela projektets genomförande. Under projekteringsskedet kontrollerar och eventuellt justerar vi nämligen de termiska och geologiska parametrarna som fåtts från förstudien.

– Precis som i alla energirelaterade investeringsbeslut är projektets planering avgörande för dess framgång. Vi har anlitat Rototec för projektering i flera år och vi blir alltid lika nöjda med samarbetets resultat, säger Per Melin, marknadsansvarig på Gerox.

TRT analyserade fastighetens behov


Resultaten från provborrningen och det termiska responstestet (TRT) som utfördes även i detta projekt kartlägger fastighetens specifika behov. Här används även det internationella EED-simuleringsprogrammet för att undersöka bergets termiska egenskaper i detalj. En professionell projektering medför även energieffektivitet då Rototecs egna konsulter räknar ut ett optimalt antal borrhål och dessas inbördes avstånd.

– Rätt dimensionering kommer resultera i kostnadsbesparingar på både lång och kort sikt. Brf Bergmossen får nu årligen cirka 470 MWh värme från berget och den nya anläggningen producerar 80 % av hela värmebehovet. Utöver gratis värme från berggrunden förbereddes även detta objekt till att hämta gratis frikyla vid framtida behov. Bergvärme passar särskilt bra för fastigheter som är i behov av både värme och kyla. Jag är helt säker på att vi kommer få höra mer om frikyla från energibrunnar i framtiden, förklarar Rototecs projektledare Fredrik Attemark.

Share:
Rototec-Bergvarmeguide-for-bostadsrattsforeningar_featured-img

Bergvärme för bostadsrättsföreningar

Läs mer om geoenergi för bostadsrättsföreningar i vår broschyr. Kontakta Rototec för ytterligare information!