Brf Elin Wägners Gata, Stockholm

Bergvärme fyller stora bostadsrättsföreningens energibehov

Bergvärmeprojektet i bostadsrättsföreningen Elin Wägners Gata var ett väldigt lyckat samarbete mellan Rototec och Gerox. Sedan 2019 värms föreningen i södra Stockholm upp på ett klimatvänligt sätt. Dessutom sparar de 208 lägenheterna totalt nästan en miljon kronor per år i uppvärmningskostnader jämfört med den tidigare fjärrvärmelösningen.

Rototecs expertis inom bergvärme räcker hela vägen från planering till utförande. I detta projekt var vi ansvariga för projekteringen. Vid projekteringsskedet utförde vi en fördjupad analys både från den ekonomiska och tekniska synvinkeln.

– Projekteringen är grundpelaren för hela geoenergiprojektet. Vi anlitade Rototec för att säkerställa systemets goda funktion och optimala drift, berättar Gerox Marknadsansvarig Per Melin.

Med en ordentlig planering i början av projektet garanterade vi att bergvärmesystemet optimerades för sin verkliga last, för att samtidigt undvika onödig överkapacitet. Under vår mångåriga erfarenhet från bergvärmeprojekt har vi på Rototec konstaterat att flera stycken mindre värmepumpar kan medföra bättre resultat ur driftkapacitetsperspektiv än en enda större anläggning.

– I detta objekt täcker energibrunnarna cirka 80% av föreningens värmebehov vilket kommer resultera i en riktigt bra pay off-tid, säger Rototecs projektledare Fredrik Attemark.

I Rototecs uppdrag ingick även en provborrning för att undersöka bergets egenskaper i detalj. Provborrningen möjliggör även det termiska responstestet (TRT) som ger information om berggrundens termodynamiska egenskaper i det specifika området.

– Rototecs team har lång erfarenhet av både provborrning och TRT-mätning vilka är avgörande delar av geoenergiprojektets optimering. Genom samarbetet kan vi vara säkra på att antal borrhål och dess inbördes avstånd bestäms utefter fastighetens faktiska behov, sammanfattar Per Melin.

Med över åtta kilometer av borrhål så utnyttjar nu Brf Elin Wägners Gata värmen som finns att hämta från under våra fötter, och dessutom alldeles gratis. Systemet är även förberett för att hämta frikyla från berget så i framtiden kan både bergvärme och bergkyla utnyttjas vid behov. Den färdiga bergvärmeanläggningen medför även betydande besparingar jämfört med fjärrvärme som användes tidigare: nu sparar bostadsrättsföreningen hela 970 000 kronor i årliga uppvärmningskostnader.

Behöver ni en pålitlig och erfaren samarbetspartner för ert bergvärmeprojekt? Kontakta Rototec, Europas största bergvärmeleverantör för offert och mer information om våra uppdrag med Nordens modernaste maskinkapacitet.

Share: