DN-skrapan, Stockholm

Geoenergi värmer upp och kyler ned det ikoniska kontorshuset

Rototec utförde en omfattande geoenergilösning i DN-skrapan, ett av Stockholms mest kända landmärken. Kontorsbyggnaden på Kungsholmen visar nu ett ansvarsfullt exempel på miljötänk och får dessutom betydande besparingar.

Tack vare geoenergi sparar DN-skrapan cirka 4,4 miljoner kronor i årliga energikostnader. Lösningen täcker drygt 75 procent av byggnadens värmebehov och ersätter dessutom hela behovet för fjärrkyla. Geoenergi i detta objekt avkastar cirka 20 % per år vilket gör Rototecs lösning till ett kostnadseffektivt val.

DN-skrapan har hela 85 stycken 300 meter djupa energibrunnar som säkerställer en stor uppvärmnings- och nedkylningskapacitet. På grund av den tätt bebyggda stadsmiljön borrade Rototec i parkeringshallen under detta projekt. Byggnadens glasfasad skapar ett stort kylbehov vilket ger ett välbalanserat geoenergifält.

Likt många andra fastigheter idag så värms DN-skrapan upp och kyls ned på ett hållbart sätt. I en stor anläggning som denna lämpar sig Rototecs hållbara geoenergilösning särskilt bra.

  • Välkänt kontorshus i Stockholm
  • Byggår 1960-1964, geoenergi installerades 2015
  • 85 st energibrunnar à 300 m
  • Värmebehov ca 3000 MWh/år, varav 2050 MWh (75%) från geoenergisystemet
  • Kylbehov ca 3400 MWh/år, 100% från geoenergisystemet
  • Besparingar: ca 4,4 Mkr/år

”Tack vare investeringen köper vi ingen kyla alls längre, och mängden köpt fjärrvärme har sjunkit med 75 procent, vi använder den energi som går att ta ur marken,”, Alexander Carlsson, driftledare, Fabege.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information eller om du behöver konsultation i ett geoenergiprojekt.

Kontakta oss! >


Share: