Kostnadseffektiv och miljövänlig bergvärme till Mjörnviksholm

Vård- och rehabiliteringshemmet i natursköna Alingsås bytte energikälla från huvudsakligen olja till geoenergi. Rototec ansvarade både för projektering och borrning av den nya lösningen som producerar värme och kyla efter fastighetens varierande behov. Utöver att minska kostnader så gör geoenergin även miljön en stor tjänst.

Projektering och borrning av Rototec


Geoenergi har blivit ett allt vanligare alternativ för uppvärmning och kylning av alla typer av fastigheter och byggnader. Tillsammans med Gerox utförde vi ett geoenergiprojekt i centrala Västra Götaland, vilket resulterade i att Mjörnviksholmens vård- och rehabiliteringshem nu är en av våra många nöjda kunder runt om i Norden.

Vårt huvudansvar i detta projekt var projektering och borrning. En professionellt utförd projektering lägger grunden för geoenergianläggningen och säkerställer att borrhålsfältet blir rätt dimensionerat. Under projekteringen mäts och kalkyleras de relevanta termodynamiska och geologiska parametrar som projektet baseras på.

– I detta projekt utförde Rototec flödes- och tryckfallsberäkning, samt utformade borrhålsdesignen. Vi har samarbetat i ett flertal geoenergiprojekt och är alltid lika nöjda med resultatet, säger Per Melin, marknadsansvarig på Gerox.

Borrhålssimulering – en viktig del av projekteringen


En av de viktigaste delarna när Rototec genomför ett geoenergiprojekt är borrhålssimulering. I processen använder Rototecs energikonsulter sig av det beprövade simuleringsprogrammet Earth Energy Designer. Utifrån fastighetens eller byggnadens specifika energi- och effektbehov för både uppvärmning som kylning, simuleras med hjälp av programmet en lämplig borrhålskonfiguration. Det inkluderar antal borrhål, djup, medelavstånd och andra viktiga aspekter. Efter väl utförd projektering så har Rototec den tekniska informationen som krävs för energibrunnsborrningen och geoenergisystemets installation. Under borrningen så arbetar Rototec hårt för att omgivningen inte ska störas.

– Kombinationen av flera avancerade arbetsmetoder och program är grunden för vår expertis. Vi behövde borra nära fastigheten, närmare bestämt just bredvid matsalen. Dock blev både personal och boenden förvånade över hur lite borrningen påverkade dem. Det känns som en bekräftelse på ett väl utfört arbete,berättar Beatric Pernet, Rototecs projektledare.

Berget står för 95% av vårdhemmets energibehov


Tack vare den nya anläggningen så får Mjörnviksholmens vårdhem årligen cirka 300 MWh värme från berget vilket är närmare 95 % av hela deras värmebehov. I delar av fastigheten används dessutom frikyla som hämtas från berggrunden. När både uppvärmning och kylning fås från samma system blir investeringen i geoenergianläggningen ännu mer lönsam.

Vill du spara pengar och samtidigt skona miljön med er energilösning?

Rototecs geoenergikonsulter berättar gärna mer om användning av bergvärme och bergkyla i just er fastighet. Våra tjänster omfattar hela processen kring geoenergisystem – allt från konsultation och undersökning av berggrunden till installation.

Share:

Samarbeta med Rototec

Vill du läsa mer om hur det är att samarbeta med Rototec och vad du kan förvänta dig av ett samarbete med oss? Ladda då ner vår broschyr och läs mer!